Vergi Denetim Süreçleri | KPMG | TR
close
Share with your friends

Vergi Denetim Süreçleri

Vergi Denetim Süreçleri

Eğitimimizin amacı; Vergi Denetim Süreçleri hakkında bilgi vermektir.

Eğitimimizin amacı; Vergi Denetim Süreçleri hakkında bilgi vermektir.

Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya “KPMG Akademi” olarak devam ediyoruz. Yenilenen web sitemize ulaşmak için:
 
Eğitimin Kapsamı
 
Artan kamu kaynağı ihtiyacı, vergi idaresinin denetimler yoluyla vergi mükelleflerinin geneli üzerinde arttırmak istediği psikolojik etki, şirketlerin iş hacimlerinin artması, iş süreçlerinin gelişmesi ve işlemlerin karmaşıklaşmasıyla birlikte vergi denetimlerinin de giderek daha önemli hale geldiği gözlenmektedir. Artık vergi ve vergi denetimleri şirket yönetim kurullarının gündem konularından birisidir. Bu kapsamda İdare, daha etkin ve planlı vergi denetimleri gerçekleştirmekte ve denetimlerin şirketler üzerindeki mali ve algısal etkileri daha belirgin hissedilmektedir.
 
Bu nedenle, her mali işler yöneticisi için vergi denetim süreçlerinin daha iyi bilinmesi ile sürece daha etkin katılım sağlanmakta ve önemli sonuçlar doğurabilecek denetimler daha planlı ve sağlıklı bir şekilde yönetilebilmektedir.
 
Eğitimin Amacı
 
Eğitimimiz, mali işler yöneticilerinin, vergi inceleme süreçlerine bütüncül bir açıyla yaklaşabilmeleri ve inceleme sonrası seçenekleri açık bir şekilde tanımlayabilmelerine ilave olarak, İdare ile rutin olan iletişimden, inceleme niteliğinde olmayan yoklama ve bilgi isteme yazılarına kadar olan konular hakkında da geniş bir vizyonla değerlendirme yapabilmelerine olanak sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder