Kurumlar Vergisi Hatırlatmaları, Dönem Sonu İşlemleri | KPMG | TR

Kurumlar Vergisi Öncesi Önemli Hatırlatmalar ve Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlar Vergisi Hatırlatmaları, Dönem Sonu İşlemleri

Eğitimimizin amacı, Kurumlar vergisi matrahının tespitinde önem arz eden konular, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları konusunda bilgilendirmektir.

Eğitimimizin amacı, Kurumlar vergisi matrahının tespitinde önem arz eden konular, karşı...

Kurumlar Vergisi mükelleflerine dönem sonu itibariyle vergi matrahlarının tespitine yönelik olarak aktifte ve pasifte yer alan varlık ve yükümlülüklerin nasıl değerleneceği ve dönem sonu işlemleri açıklanmaktadır.

Kurumlar Vergisi mükellefleri her yıl Nisan’ın 1’i ile 25’i arasında, kurum kazancı üzerinden %20 oranında kurumlar vergisi beyannamesi hazırlamak ve ödemekle yükümlüdürler.

Eğitimimizde, ilgili yıla ait kurum kazançları için hazırlanacak kurumlar vergisi beyannamesi öncesinde, Kurumlar vergisi matrahının tespitinde önem arz eden konular hakkında önemli hatırlatmalar yapmayı ve bilgi aktarımında bulunmayı hedefliyoruz.

Kurumlar Vergisi Öncesi Hatırlatmalar ve Dönem Sonu İşlemleri (PDF 240KB)

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder