İleri Düzey Vergi Uygulamaları | KPMG | TR
close
Share with your friends

İleri Düzey Vergi Uygulamaları

İleri Düzey Vergi Uygulamaları

Eğitimimizin amacı, İleri Düzey Vergi Uygulamaları hakkında bilgi vermektir.

Eğitimimizin amacı, İleri Düzey Vergi Uygulamaları hakkında bilgi vermektir.

Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya “KPMG Akademi” olarak devam ediyoruz. Yenilenen web sitemize ulaşmak için: 
 
 • Mevzuatta gerçekleşen/yürürlüğe giren güncel uygulamalar
 • Vergi Usul Kanunu uygulamaları ve vergi konuları
 • Vergi sorumluluğu ve müteselsil sorumluluk uygulamaları
 • Vergi hukukunda süre kavramı, sürelerin hesaplanması, süreyi uzatan durumlar ve mücbir sebepler
 • Vergiyi doğuran olay ve vergi beyannameleri
 • Tarh çeşitleri ve zamanaşımı kavramı
 • Defter tutma, defter ve belge düzeni, kayıt nizamı ve bildirimler
 • Tevsik edici belgeler
 • Değerleme ölçüleri
 • Vergi cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
 • İndirilecek/indirilemeyecek giderler
 • Kurumlar Vergisi istisnaları ve indirimler
 • Transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye
 • Örnek Kurumlar Vergisi hesaplamaları

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder