BEPS Kapsamında Transfer Fiyatlandırması | KPMG | TR

BEPS Kapsamında Transfer Fiyatlandırması

BEPS Kapsamında Transfer Fiyatlandırması

Eğitimimizin amacı;BEPS Kapsamında Transfer Fiyatlandırması hakkında bilgi vermektir.

Eğitimimizin amacı;BEPS Kapsamında Transfer Fiyatlandırması hakkında bilgi vermektir.

Eğitimimiz, OECD ve G20 ülkelerinin girişimleri ile 2015 yılında sunulan BEPS Aksiyon Planı’nın genel bir çerçevesini çizerek, yerel ve küresel anlamda transfer fiyatlandırması uygulamalarında meydana gelecek değişiklikler ile özellikle Aksiyon 13 kapsamında transfer fiyatlandırması dokümantasyonu açısından dikkat edilmesi gereken hususları içerecektir. Bununla birlikte, Aksiyon 13 ile paralel olarak düzenlenen 3 Seri No’lu Taslak Tebliğ’in kapsamı ve uygulama örneklerine yer verilecektir.

BEPS Çerçevesinde Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonu Eğitimi (PDF 594KB)

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder