UFRS 9 Kapsamında Değer Düşüklüğü | KPMG | TR

UFRS 9 Kapsamında Değer Düşüklüğü

UFRS 9 Kapsamında Değer Düşüklüğü

Eğitimimizin amacı; UFRS 9 Kapsamında Değer Düşüklüğü hakkında bilgi vermektir.

Eğitimimizin amacı; UFRS 9 Kapsamında Değer Düşüklüğü hakkında bilgi vermektir.

UFRS 9 Finansal Araçlar standardının nihai hali, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 24 Temmuz 2014 tarihinde yayımlandı. UFRS 9, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek ve bu standardın erken uygulanmasına izin verilecektir.

Yeni standart, özellikle 2008 yılında yaşanan küresel finans krizinde, finansal varlıkların gerçekleşen zarar modeline göre değerlenmesinde gözlemlenen birtakım zayıflıklara çözüm getirme amacını taşımakta ve projenin en önemli parçası olarak bir finansal varlığa ilişkin değer düşüklüğünün ne zaman muhasebeleştirileceği ve nasıl ölçüleceğine ilişkin kuralları yeniden oluşturmaktadır.

Eğitimimizin amacı; 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek olan UFRS 9 standardıyla uygulanmaya başlayacak yeni değer düşüklüğü modeli hakkında temel bilgileri aktarmak, yeni karşılık modelinin uygulanmasındaki temel noktalara değinerek, değer düşüklüğünün ne zaman muhasebeleştirileceği ve nasıl ölçüleceğine ilişkin kurallar hakkında bilgi vermektir.

UFRS 9 Kapsamında Değer Düşüklüğü (PDF 765KB)

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder