UFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Eğitimi | KPMG | TR

UFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Eğitimi

UFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Eğitimi

Eğitimimizin amacı; Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Eğitimi hakkında bilgi vermektir.

Eğitimimizin amacı; Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Eğitimi hakkında bilgi vermektir.

UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı 31.12.2017 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 9 Eylül 2016 Tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu standart ile, mevcut «UMS 18 Hasılat» ve «UMS 11 İnşaat Sözleşmeleri» standartları ve hasılatın muhasebeleştirilmesi ile ilgili mevcut diğer yorumlar yerine daha kapsamlı ve karşılaştırılabilir nitelikte tek bir yapı öngörülmüş; tüm sektörler ve işlemler için tek bir standart oluşturulmuştur.

Yeni Hasılat Standardı, pek çok şirket için en önemli performans ölçütü olan hasılatın muhasebeleştirilmesinde beş aşamalı yeni bir model getirmekte ve bu değişikliklerin şirketlerin sistemleri ve süreçleri üzerinde yaygın bir etkisi olabilmektedir.

Dolayısıyla yeni Standardın uygulanmasına geçilmeden önce içeriğinin anlaşılması, etkilerinin değerlendirilmesi Standardın doğru bir şekilde uygulanması açısından önemlidir.

UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Eğitimi (PDF 120KB)

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder