BOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları | KPMG | TR

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları (BOBI FRS)

BOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standartları

BOBİ FRS hakkında temel bilgileri aktarmak, hazırlanması gereken finansal tablolar ve ilkeleri hakkında bilgilendirmek

BOBİ FRS hakkında temel bilgiler, TFRS ve VUK uygulamaları arasındaki farklılıklar

Eğitimin Kapsamı

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. BOBİ FRS, bağımsız denetime tâbi olup, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerde MSUGT ve İlave Hususlar’ın yerini alacak finansal raporlama çerçevesidir.

Diğer bir ifadeyle, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan şirketlerin TTK uyarınca genel kurullarına sunulacak finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak finansal raporlama çerçevesi BOBİ FRS olacaktır.

27 bölümden oluşan yeni raporlama standardı işletmelerin genel işleyiş içinde karşılaştığı tüm muhasebe işlemlerine yönelik düzenlemeler içermektedir. 3 gün sürmesi planlanan eğitimimizde çoğu sektör tarafından kullanılan hesap kalemlerine ilişkin bölümler, örnekler eşliğinde ve VUK/TFRS uygulamaları ile karılaştırılarak incelenecektir.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı; 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak yürürlüğe girecek olan BOBİ FRS hakkında temel bilgileri aktarmak, hazırlanması gereken finansal tablolar ve ilkeleri hakkında bilgilendirmek, TFRS ve VUK uygulamaları arasındaki temel farklılıkları açıklamaktır.

BOBİ'ler için Finansal Raporlama Standartları (PDF 216KB)

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder