Muhasebeciler için Vergi Muhasebesi | KPMG | TR

Muhasebeciler için Vergi Muhasebesi

Muhasebeciler için Vergi Muhasebesi

Eğitimimizin amacı, "Muhasebeciler için Vergi Muhasebesi" hakkında bilgi vermektir.

Eğitimimizin amacı, "Muhasebeciler için Vergi Muhasebesi" hakkında bilgi vermektir.

  • Ticari Kardan Mali Kara Geçiş
  • Kurum Kazancının Tespitinde Giderlerin Analizi
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
  • Örtülü Sermaye Uygulamaları
  • Amortisman Uygulamaları
  • Dönem Sonu İşlemleri
  • Vergi Hesaplarında Özellik Arz Eden Hususlar

Muhasebeciler için Vergi Muhasebesi (PDF 292KB)

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder