Yurt Dışı Büyüme Stratejisi | KPMG | TR

Yurt Dışı Büyüme Stratejisi / Hedef Pazarların Belirlenmesi

Yurt Dışı Büyüme Stratejisi

Eğitimimizin amacı; Yurt Dışı Büyüme Stratejisi/Hedef Pazarların Belirlenmesi hakkında bilgi vermektir.

Eğitimimizin amacı; Yurt Dışı Büyüme Stratejisi hakkında bilgi vermektir.

Hızla küreselleşen dünyada ticari sınırların ortadan kalkması sonucunda bir yandan pazarlarımızı ve müşterilerimizi genişletmenin avantajı diğer yandan dünyanın her yerinden pazarlarımıza ulaşan rakiplerin baskısı kaynaklarımızı doğru pazarlara yönlendirmenin önemini her geçen gün arttırmaktadır. Eğitimimizde, hitap ettiğimiz pazarları arttırmanın yollarını işlerken şirketlerimiz için doğru kaynak kullanımı amacıyla öncelikli pazarların belirlenmesi ile ilgili temel tanım ve kavramlar üzerinde durulacak ve doğru pazar önceliklendirmeninöneminin yanı sıra nasıl yapılabileceği hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca, yurt dışı pazarlara giriş ve hedef pazarların belirlenmesi metodolojisinin uygulanmasında ilgili birimlerin sorumlulukları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir paylaşım platformu yaratılacaktır. Eğitimimiz doğru veri kaynaklarının tespiti/kullanımı ve içsel/dışsal faktörlerin beraber değerlendirilmesini sağlayan yaklaşımı da kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitimimiz, şirketlerin hedeflerine ulaşmadaki başarısını artırmaya dönük olarak, hedef pazar seçimi ve fırsat pazarları önceliklendirme ve kaynak kullanımını verimli hale getirme hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla, farklı sektörlerden örnekleride içerecek eğitimimizde; hedef pazar tanımı,uygulamanın önemi, hedef pazar seçiminde uygulanacak metodoloji, şirket içi ve dışı faktörlerin değerlendirilmesinde kullanılacak yöntem, çalışma çıktılarının değerlendirilmesi, çalışmanın takibi ve uygulamanın kontrolü için kullanılan teknikler ve yaklaşımlar anlatılacaktır.

 

Yurt Dışı Büyüme Stratejisi / Hedef Pazarların Belirlenmesi (PDF 144KB)

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder