Başvuru ve Kabul Süreci | KPMG | TR

Başvuru ve Kabul Süreci

Başvuru ve Kabul Süreci

KPMG Türkiye profesyonelleri şirketlere Turquality kapsamında çok yönlü danışmanlık hizmeti sunar.

KPMG Türkiye profesyonelleri Turquality kapsamında çok yönlü danışmanlık hizmeti sunar.

Turquality programına nasıl başvuruluyor ve süreç nasıl işliyor?

 

Programa başvurabilmek için öncelikle aşağıdaki ön koşulların sağlanması gerekiyor:

  • Markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması
  • Yurtdışında ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması

 

Bu ön koşullar sağlanıyorsa, resmi başvuru süreci 3 faz halinde ilerliyor.

 

Faz 1 - Turquality’ye ilk defa ya da yeniden başvurmak 

 

Turquality veya bir alt destek programı olan Marka Programı’na kabul olmak için şirketler, Bakanlıkça atanan KPMG gibi yetkilendirilmiş danışmanlık şirketleri tarafından bir ön incelemeye tabi tutuluyor. Finansal performanstan marka ve pazarlama yönetimine, tedarik zincirinden kurumsal yönetim ve bilgi sistemleri yönetimine kadar pek çok farklı alanda başvuran firmaların belirli bir olgunluğa ve potansiyele sahip olup olmadığı inceleniyor ve bir ön değerlendirme raporu hazırlanıyor. Hazırlanan bu rapor Bakanlık tarafından incelenerek markaların destek programına alınıp alınmayacağı kararı veriliyor.

 

Faz 2 - Turquality programına kabul:  

 

Turquality veya Marka Programı’na giren firmaların, kabul oldukları tarihin akabinde masrafları Bakanlık tarafından yüzde 75 oranında karşılanarak seçilen yetkilendirilmiş bir danışmanlık şirketi yardımıyla stratejik bir gelişim yol haritası oluşturması bekleniyor. Gelişim yol haritası ile firma, 5 yıl (marka programında ise 4 yıl) boyunca küresel bir marka olma yolunda atması gereken adımların neler olduğunu projelendirip Bakanlığın onayına sunuyor. Bu yol haritasında ön inceleme sonucunda ortaya çıkan eksiklikler ile firmanın iş planlarındaki gelişim alanları dikkate alınıyor. Bu stratejik planın hem uygulanabilir olması hem de firmanın kurumsallaşmayı ve programa alınan spesifik markayı destekler nitelikte bir mantıkla oluşturulmuş olması onay alabilmek için önemli.

 

Faz 3 - Turquality’den 4-5 yıl yararlanmak

 

Gelişim yol haritası onayını aldıktan sonra bu harita doğrultusunda projelerini devam ettiren firmaların dikkat etmesi gereken hususlardan biri de yaptıkları harcamaların programa alınan markayla ilişkili olduğu ve kurumun diğer faaliyetleriyle iç içe geçmiş ve farklı alanlarda harcamalar olduğu imajı yaratmaması gerektiğidir.

4. veya 5. yılın sonunda firmaların ilgili markalar için ikinci kez başvuru yapma hakkı bulunuyor. Bu noktada Marka Programı’nda olan firmaların sadece Turquality programına girebilme şansları bulunuyor. Bu da Marka Programı’nda ciddi bir ilerleme beklentisinin Bakanlık tarafından hedeflendiğini gösteriyor.

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder