BT Strateji ve Yönetişim Hizmetleri | KPMG | TR

BT Strateji ve Yönetişim Hizmetleri

BT Strateji ve Yönetişim Hizmetleri

BT Yönetişim, stratejik iş hedefleriyle BT hedeflerinin uyumunu, BT organizasyonunun etkin ve BT risk yönetimi süreçlerinin organize edilmesini sağlar

BT Yönetişim; şirketlerin stratejik iş hedefleriyle BT hedeflerinin uyumu sağlar.

Organizasyonların stratejik iş hedeflerine ulaşmasında BT Yönetişim’in önemi gittikçe artmaktadır. BT Yönetişim; stratejik iş hedefleriyle BT hedeflerinin uyumunu, etkin BT organizasyon yönetimini ve BT risk yönetimi süreçlerinin organize edilmesini sağlamaktadır.

İhtiyaçlarınız

  • BT ve iş süreçlerinizin güncel durumuna ve ihtiyaçlarınıza bütünleştirici bir bakış açısı.
  • İş ihtiyaçları gereği BT yeterlilik değerlendirmesi.
  • BT ve İş Stratejilerinin uyumunun değerlendirilmesi.
  • İş ve BT Stratejilerinin uyumunun sağlanması.
  • BT Strateji Planı’nın hazırlanması.
  • Mevcut IT Yönetişim ortamının durumunun belirlenerek Cobit v4.1, Cobit v5 ve ITIL gibi küresel BT Yönetişim Çerçeveleriyle kıyaslanması.
  • Organizasyon yapınıza uygun BT Yönetişim Çerçevesinin belirlenmesi ve uygulanması.
  • Cobit IT Assessment Tool aracılığıyla BT süreçlerinizin olgunluğunun belirlenmesi.
  • Hedeflenen olgunluk seviyelerine ulaşılması için BT Yönetişim Strateji Planı hazırlanması ve Plan’ın bakımı.

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı Lideri