Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölümü (IRM) | KPMG | TR

Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölümü (IRM)

Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölümü (IRM)

Bilgi teknolojileri risklerinin doğru şekilde yönetilmesi olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Bilgi teknolojileri risklerinin doğru şekilde yönetilmesi olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Finansal ve reel sektörde faaliyet göstermekte olan kuruluşlar, artan talepleri karşılamayı ve bu talepler için yeterli kaynak sağlayarak paydaşlarına değer katmayı hedeflemektedir. Öte yandan, kuruluşların teknolojiye yaptığı yatırımlar arttıkça, teknoloji kaynaklı risklerin kontrol altına alınması ve kayıpların önlenebilmesi amacıyla güvence sağlanması yönünde gereksinimler de artmaktadır. Bilgi teknolojileri kaynaklı risklerin doğru şekilde yönetilmesi, sadece şirket yönetimi ve müşteriler için değil; aynı zamanda ortaklar, yatırımcılar ve ülke ekonomisi açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Kuruluşların paydaşlarına değer katabilmesinin yolu; süreçlerini etkin ve verimli bir biçimde destekleyebilecek nitelikte güçlü bir bilgi sistemleri altyapısını işletmelerinden ve bu altyapıyı rekabet avantajına dönüştürebilecek şekilde geliştirebilmelerinden geçmektedir

KPMG, Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Hizmetleri mevzuat ve standartlarla uyumlu bir yapının sürdürülebilir kılınması, süreç ve sistemlerde yer alan risklerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için kuruluşunuza destek olmaktadır.

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder

Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Liderleri