Mega Trendler Araştırması | KPMG | TR

Mega Trendler Araştırması

Mega Trendler Araştırması

KPMG Endüstriyel Üretim Uzmanları, günümüzün üretim dünyasında en önemli olarak kabul edilen on mega trendi belirledi ve analiz etti.

İlgili içerik

Dünyada yaşanan ekonomik türbülans sonucu üreticiler finansal yönetim süreçlerini daha fazla incelemek ve özellikle kriz durumlarında risk yönetimi ve finansal yapılanma konularına odaklanmak zorunda kaldı. Volatilite ve belirsiz ekonomik koşullar altında bile dünya değişmeye devam ettiğinden şirketler sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemini göz ardı etmemeli… 

Piyasalar, iş modelleri, üretim süreçleri ve değer zincirindeki diğer zorluklar, sürekli yeni fırsatların ve tehditlerin ortaya çıktığı giderek küreselleşen dünyada artan bir hızla değişmeye devam ediyor. Bu değişikliklerin arkasındaki itici güçlerden bazıları, bölgeler ve endüstrilerde görülen kapsamlı dönüşüm süreçleriyle sonuçlanan “mega trendler”.  

Geleceğin üreticileri, rekabet güçlerini koruyabilmek, yatırımcıları için değer yaratabilmek ve hem müşterileri hem de diğer paydaşlar için tercih edilen iş ortağı olmaya devam edebilmek için bu mega trendleri dikkate almak zorunda. 

KPMG Endüstriyel Üretim Uzmanlarımız beş temel soruya yanıt bulmak amacıyla günümüzün üretim dünyasında çok önemli kabul edilen on mega trendi belirledi ve analiz etti: 

 • Bu gelişmelerin görünür ve olası itici güçleri neler? 
 • Bu dönüşüm süreçlerinin doğrudan ve dolaylı etkileri neler? 
 • Şirketler bu mega trendlerden nasıl değer yaratabilir? 
 • Bu konularla ilgili hangi tecrübeleri edindik ve bu mega trendler zaman içerisinde nasıl gelişebilir? 
 • Günümüzde üreticiler bu mega trendlere hazırlanmak için ne tür kurumsal adımlar atmalı? 

Üretim dünyası için büyük önem taşıyan 10 mega trendi şöyle özetleyebiliriz:

1. Geleceğin fabrikası: 

 • Otomasyon, gelişmekte olan ekonomiler için üretimde dış kaynak kullanımına gitmekten daha düşük maliyetli bir seçenek olabilir. 
 • Birbiriyle bağlantılı bir üretim değer zincirindeki şirketler endüstriyel BT güvenliği riskleriyle daha fazla karşılaşacak. 
 • Yasal yükümlülüklerde, yönetmeliklerde ve endüstri standartlarında artış görülecek.

2.Yakın bölgelere taşınma

 • Otomasyon, gelişmekte olan ekonomiler için üretimde dış kaynak kullanımına gitmekten daha düşük maliyetli bir seçenek olabilir. 
 • Birbiriyle bağlantılı bir üretim değer zincirindeki şirketler endüstriyel BT güvenliği riskleriyle daha fazla karşılaşacak. 
 • Yasal yükümlülüklerde, yönetmeliklerde ve endüstri standartlarında artış görülecek. 

3. Doğuya doğru talep kayması

 • Asya’nın tüm dünyadaki ekonomik etkisi giderek artıyor. 
 • Yerel Ar-Ge, üretim ve montaj tesislerinin, bölgesel tedarik zincirlerinin ve ürünleri yerel pazarlara uygun hale getirmenin önemi giderek artıyor. 

4.Üretim kümelenmesi

 • Kümeler, üretim sektörünü inovasyon ve verimlilik bakımından güçlendirmenin temelini oluşturacak. 
 • Büyük müşterilerin mühendislik merkezlerine ve bilimsel araştırma kuruluşlarına yakın bir noktada olmaları önemli hale gelecek. 

5. Enerji/kaynak verimliliği

 • Emtia fiyatları, enerji kullanımı ve lojistik yönetimi, rekabet gücünün korunmasında daha kritik öneme sahip olacak. 
 • Otomasyonlu üretim ve yeni üretim teknolojilerinin (katmanlı üretim gibi) malzeme, enerji ve atık azaltımında kilit rol oynaması bekleniyor.

6. Yetenek mücadelesi

 • Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki uzmanlara olan talepte artış var. 
 • “Ender” bulunan uzmanların ücretlerindeki sürekli artış şirketler için ilave ekonomik baskı getirecek.

7. Nanoteknoloji/nanoüretim

 • Nanoteknolojinin yakın bir gelecekte sürdürülebilirlik üzerinde önemli bir etkisinin olması bekleniyor. 
 • Nanoparçacıkların hizmet ömürleri boyunca görülebilen, bilinmeyen sağlık ve emniyet etkileri, araştırmaya dayalı endüstriler için risk yönetimi konusunda hem zorluklar hem de fırsatlar doğuruyor. 

8. Hizmet odaklı iş modelleri

 • Üretim şirketleri, müşterilerinin ihtiyaçları konusunda bütüncül bir yaklaşım sergileyerek hizmetlerini müşterilerine kesintisiz bir şekilde satmaya devam etmenin yollarını bulmak zorunda. 
 • Üreticilerin karşılaştığı zorluk, bilimsel ve teknolojik yenilikleri ürün ve hizmet kombinasyonları halinde ticarileştirebilmek.

9. Kaynak kullanımı yönetişimi

 • Şirketler, disiplinli ve birinci sınıf süreçlere sahip olan ve değer zincirinin uygun seviyelerinde sürece dâhil olan nitelikli bir tedarik organizasyonuna ihtiyaç duyacak. 
 • Kaynak kullanımı yönetişimi yaklaşımı, 1. kademeden son kademeye kadar şirketin tüm harici tedarik zincirini kapsadığından kurumsal sorumluluğun bir parçasını oluşturur. 

10. Katmanlı üretim/3D baskı

 • Katmanlı üretim veya 3D baskı, endüstriler, şirketler ve toplum üzerinde etkileri olan yeni iş modelleri oluşturacak. 
 • “Bozulan yeni tedarik zinciri dünyasında” bir şirketin değer zinciri yapısının önemi artıyor. 

KPMG uzmanları, elde edilen bulguları ve görüşleri uygulamaya geçirebilmek amacıyla, bir üreticinin geleceğe dönük stratejilerini geliştirebilmek için benimsenebilecek bir kavramsal çerçeve geliştirdi ve bazı seçenekler belirledi.

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder