Yurtdışına Yapılan Ödemeler ve Gelirlerde Vergilendirme | KPMG | TR
close
Share with your friends

Yurt Dışına Yapılan Ödemeler ve Gelirlerde Vergilendirme

Yurtdışına Yapılan Ödemeler ve Gelirlerde Vergilendirme

Yurt dışına yapılan ödemelerin ve yurt dışından elde edilen gelirlerin yerel ve uluslararası vergi mevzuatı kapsamında vergilendirilmesi

Yurt dışına yapılan ödemelerin ve yurt dışından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi

Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya “KPMG Akademi” olarak devam ediyoruz. Yenilenen web sitemize ulaşmak için:

www.kpmgakademi.com

Eğitimin Kapsamı

Giderek küreselleşen dünya ekonomisinde Türkiye’de yerleşik olmayan kişi ve kurumlar ile ilişkilerin arttığını ve bu artışla birlikte sınır ötesi işlemlerin yeni vergisel zorluklar ortaya koyduğunu gözlemliyoruz.

Eğitimimiz kapsamında Türkiye’de yerleşik bir kurumun, Türkiye’de yerleşik olmayan diğer kurumlara yaptığı ödemeler ile ilgili vergi uygulamaları, gerek Türk Vergi Mevzuatı gerekse Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları bakımından incelenecek ve özellik arz eden ve dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durulacaktır.

Bu kapsamda, Türk Vergi İdaresi’nin tartışmalı konulara yaklaşımı örnek olaylarla irdelenecektir.
 

Eğitimin Amacı

Eğitimimizde katılımcılara yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlara yapılan ödemelerin vergi boyutu konusunda detaylı bilgilerin verilmesi, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Türkiye örneğinde yorumlanması ve tartışmalı olabilecek konular hakkında farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

Giderek küreselleşen dünya ekonomisinde Türkiye’de yerleşik olmayan kişi ve kurumlar ile ilişkilerin arttığını ve bu artışla birlikte sınır ötesi işlemlerin yeni vergisel zorluklar ortaya koyduğunu gözlemliyoruz.

Eğitimimiz kapsamında Türkiye’de yerleşik bir kurumun, Türkiye’de yerleşik olmayan diğer kurumlara yaptığı ödemeler ile ilgili vergi uygulamaları, gerek Türk Vergi Mevzuatı gerekse Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları bakımından incelenecek ve özellik arz eden ve dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durulacaktır.

Bu kapsamda, Türk Vergi İdaresi’nin tartışmalı konulara yaklaşımı örnek olaylarla irdelenecektir.

 

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder