Yatırım Teşvik Sisteminde Meydana Gelen Yenilikler | KPMG | TR
close
Share with your friends

Yatırım Teşvik Sisteminde Son Dönemde Meydana Gelen Yenilikler

Yatırım Teşvik Sisteminde Meydana Gelen Yenilikler

Bölgesel Merkez Teşvikleri ve Ana Hatlarıyla İstihdam Destekleri

Bölgesel Merkez Teşvikleri ve Ana Hatlarıyla İstihdam Destekleri

Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya “KPMG Akademi” olarak devam ediyoruz. Yenilenen web sitemize ulaşmak için:

www.kpmgakademi.com

Geçtiğimiz son bir yıllık dönemde Türkiye’de, oldukça önemli yatırım teşvik mekanizmaları hayata geçirilmiş Bölgesel Merkez ve istihdam konularında kayda değer gelişmeler sağlanmıştır. Bu kapsamda eğitimimizin ilk bölümünde; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırım alanlarında son dönemde getirilen teşvik uygulamaları ele alınacaktır. Takiben, 2016 yılında teşvik mevzuatımıza giren iki önemli düzenleme hakkında bilgi verilecektir. Bunlardan biri, Cazibe Merkezleri Programı’dır. Program kapsamındaki iller, desteklerden faydalanabilecek yatırımlar, destek paketleri ve unsurları, yararlanma koşulları ve başvuru detaylarına ayrıntılı olarak yer verilecektir. İkinci olarak, Proje Bazlı (Süper) Teşvikler kapsamında sunulacak desteklere, müracaat, değerlendirme ve uygulamaya ilişkin bilgiler paylaşılacaktır.

Eğitimimizin son kısmında ise yukarıdaki bölümlerde izah edilen destek programları dışında kalan istihdam teşviklerine, “Bölgesel Hizmet ve Bölgesel Yönetim Merkezlerine” ilişkin mevzuat ile vergisel teşviklere değinilecektir.

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder