Vergi Mevzuatındaki Önemli Değişiklikler | KPMG | TR
close
Share with your friends

Vergi Mevzuatındaki Önemli Değişiklikler

Vergi Mevzuatındaki Önemli Değişiklikler

Son bir yıllık dönemde vergi mevzuatında yapılan önemli güncel değişiklikler

Son bir yıllık dönemde vergi mevzuatında yapılan önemli güncel değişiklikler

Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya “KPMG Akademi” olarak devam ediyoruz. Yenilenen web sitemize ulaşmak için:

www.kpmgakademi.com

 

Eğitimin Amacı

Yarım gün sürecek eğitimimizde son bir yıllık dönemde vergi mevzuatında yapılan önemli güncel değişiklikleri değerlendirip etkilerini tartışacağız.

Eğitim Programı

7061 Sayılı Kanun

Taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışında istisna

Elektronik ortamda verilen hizmetler

MTV artışı

7103 Sayılı Kanun

Yeni makine teçhizat alımlarında KDV istisnası ve hızlandırılmış amortisman

Gelir Vergisi istihdam teşvikleri

İmha edilen malların değerlemesi

ÖTV’de hurda indirimi

7104 Sayılı Kanun

KDV mevzuatında radikal değişiklikler

7143 Sayılı Kanun

Borç yapılandırma

Vergi barışı

Varlık barışı

7144 Sayılı Kanun

Taşınmazlara yeniden değerleme imkanı

Döviz veya Dövize Endeksli Kredilerde Sınırlamalar

Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Değişiklikler

AR-GE Mevzuatındaki Değişiklikler

Elektronik Uygulamalardaki Değişiklikler

Muhtasar ve Prim Hizmet Birleştirmesi

4 seri no.lu ÇVÖ Anlaşmaları Genel Tebliği

Bakanlar Kurulu Kararları İle Yapılan Değişiklikler

 

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder