İleri Düzey Vergi Uygulamaları | KPMG | TR

İleri Düzey Vergi Uygulamaları

İleri Düzey Vergi Uygulamaları

Eğitimimizin amacı, İleri Düzey Vergi Uygulamaları hakkında bilgi vermektir.

Eğitimimizin amacı, İleri Düzey Vergi Uygulamaları hakkında bilgi vermektir.

 • Mevzuatta gerçekleşen/yürürlüğe giren güncel uygulamalar
 • Vergi Usul Kanunu uygulamaları ve vergi konuları
 • Vergi sorumluluğu ve müteselsil sorumluluk uygulamaları
 • Vergi hukukunda süre kavramı, sürelerin hesaplanması, süreyi uzatan durumlar ve mücbir sebepler
 • Vergiyi doğuran olay ve vergi beyannameleri
 • Tarh çeşitleri ve zamanaşımı kavramı
 • Defter tutma, defter ve belge düzeni, kayıt nizamı ve bildirimler
 • Tevsik edici belgeler
 • Değerleme ölçüleri
 • Vergi cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
 • İndirilecek/indirilemeyecek giderler
 • Kurumlar Vergisi istisnaları ve indirimler
 • Transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye
 • Örnek Kurumlar Vergisi hesaplamaları

İleri Düzey Vergi Uygulamaları (PDF 270KB)

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder