Güncel Değişiklikler Sonrası Damga Vergisi | KPMG | TR
close
Share with your friends

Güncel Değişiklikler Sonrası Damga Vergisi

Güncel Değişiklikler Sonrası Damga Vergisi

Eğitimimizin amacı; Damga Vergisi hakkında bilgi vermektir.

Eğitimimizin amacı; Damga Vergisi hakkında bilgi vermektir.

Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya “KPMG Akademi” olarak devam ediyoruz. Yenilenen web sitemize ulaşmak için: 
 
 
Ticari faaliyetlerinin doğası gereği şirketler zaman zaman sözleşme, taahhütname vb. kağıtlar düzenlemekte ve bu kağıtlar şirketi temsile yetkililerce imzalanmaktadır. İmzalanan her kağıt ihtiva ettiği belli para üzerinden nispi veya belli paraya bakılmaksızın maktu damga vergisine tabi olabilmektedir. Şirketler hukuki olarak kendilerini güvence altına almak amacıyla kağıtlar düzenlerken her kağıdın damga vergisi olabileceğini de maliyet hesaplamalarında göz önüne alarak hukuki güvenlik ile vergi maliyeti veya kar marjı arasında bir tercih yapmak zorunda kalabilmektedir. Uygulamada sözleşme vb. kağıtları düzenleyenlerin ve imzalayanların damga vergisi konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle bu verginin maliyet hesaplamalarında dikkate alınmadığı görülmektedir. Kağıtlar imzalandıktan sonra sürpriz maliyetler ile karşılaşılmaması adına damga vergisine tabi kağıtlar ve bu kağıtlara ilişkin verginin nasıl hesaplandığı konusunda bilgi sahibi olmak önem arz etmektedir. Eğitimimizin amacı sözleşme imza süreçlerinde yer alan kişiler ile damga vergisi konusunda ilk kez çalışacak kişileri, bu konuda denetim ve danışmanlık hizmetleri sunan müşavirleri; damga vergisiyle ilgili özellikli konular, pratikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları konusunda bilgilendirmektir.

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder