Ar-Ge ve Teknokentler Hakkında Herşey | KPMG | TR
close
Share with your friends

Ar-Ge ve Teknokentler Hakkında Herşey

Ar-Ge ve Teknokentler Hakkında Herşey

AR-GE uygulamaları vergisel konulara ilişkin olarak özellikli durumlar mevzuatta meydana gelen değişiklikler ışığında incelenmesi

AR-GE uygulamaları vergisel konularının mevzuattaki değişiklikler ışığında incelenmesi

Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya “KPMG Akademi” olarak devam ediyoruz. Yenilenen web sitemize ulaşmak için:

www.kpmgakademi.com

Eğitimin Kapsamı

Ülkemizde AR-GE ve inovasyona verilen önem son yıllarda çok ciddi şekilde artmıştır. Çağımız bilgi çağı olup, rekabet gücünü artırabilmenin ve ilerlemenin yolu bilgiye hükmedebilmekten geçmektedir.

Bu farkındalık çerçevesinde araştırma ve geliştirme konusunda ülkemizde vergisel ve diğer teşvik mekanizmaları geliştirilmektedir.

Bir günlük eğitim süresince girişimcilere, Ar-Ge ve Tasarım merkezi belgesine sahip şirketlere ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlere sağlanan vergisel destek ve teşvikler sunulan konu başlıkları altında incelenecektir.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizde, ülkemizde AR-GE uygulamaları vergisel konulara ilişkin olarak özellikli durumlar mevzuatta meydana gelen değişiklikler ışığında incelenerek katılımcılara bu konuda temel bilgiler verilecek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara değinilecektir.

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder