UFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri | KPMG | TR
close
Share with your friends

UFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri

UFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri

Eğitimimizin amacı UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri hakkında bilgileri vermektir.

Eğitimimizin amacı UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri hakkında bilgileri vermektir.

Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya “KPMG Akademi” olarak devam ediyoruz. Yenilenen web sitemize ulaşmak için:

www.kpmgakademi.com

 

 

 

Eğitimin Kapsamı

Sigorta Sözleşmeleri standardının nihai hali, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 18 Mayıs 2017 tarihinde yayımlandı. Uluslararası ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS ve UFRS) çerçevesinde 1 Ocak 2021’den itibaren uygulanması zorunlu hale gelecek 17 numaralı standart ile birlikte sigortacılık uygulamalarının bir bütün halinde değişmesi bekleniyor.

Yeni standart, sektörün şeffaflığını ve finansalların karşılaştırılabilirliğini artırma amacı taşımakta ve projenin en önemli parçası olarak karın ne zaman muhasebeleştirileceği ve nasıl ölçüleceğine ilişkin kuralları yeniden oluşturmaktadır.

Eğitimimiz; yerel ve uluslararası en iyi uygulamalar kapsamında oluşturulması önerilen sigorta muhasebe ve raporlama ilkelerini, aktüeryal modellemelerdeki farklı bakış açılarını, olası bilişim sistemleri güncellemelerini ve yönetim mekanizmalarının genel yapısının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı; 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek olan UFRS 17 standardı hakkında bilgileri aktarmak, yeni modelin uygulanmasındaki temel noktalara değinerek, muhasebe politikaları gereksinimleri, süreç değişiklikleri, yeni performans göstergeleri, karın ne zaman muhasebeleştirileceği ve nasıl ölçüleceğine ilişkin kurallar hakkında bilgi vermektir.

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder