Referanslar | KPMG | TR

Referanslar

Referanslar

Çözümlerimizden örnekler görün.

Çözümlerimizden örnekler görün.

ÖRNEK VAKA 1: ÖNDE GELEN KÜRESEL SİGORTA, VARLIK YÖNETİMİ VE FİNANSAL HİZMETLER SAĞLAYICISI – DEĞERLEME SİSTEMLERİ DÖNÜŞÜMÜ

Müşterinin Durumu:

Değerleme sistemleri, sigortacılık ve finansal hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar için kritik bir öneme sahiptir; zira sigorta acentelerinin risk modelleme işlemlerini yapmalarına imkân sağlayan bu sistemler, fiyatlandırmayı ve dolayısıyla karlılığı doğrudan etkilemektedir. Proje, yıllara yayılmış stratejik bir dönüşüm girişimidir ve müşterimizin dünya çapındaki 500 sigorta acentesi tarafından kullanılan değerleme sistemini ve fonksiyonunu modernize etmeyi ve standartlaştırmayı amaçlamaktadır.

KPMG’nin Yaklaşımı:

KPMG, bulut tabanlı modern bir altyapıya geçerek, birkaç saati bulan işlem sürelerinin 30 dakikanın altına inmesine yardımcı olmuştur. Değerleme verilerinin Microsoft Azure Hizmetleri üzerinden merkezileştirilmesi ve harmonize edilmesi; müşterimize ihtiyaç duyduğu “verinin yeniden kullanılabilirliğini” ve “iş faaliyetlerine ilişkin içgörüleri” sağlamıştır.

 

ÖRNEK VAKA 2:ÖNDE GELEN PERAKENDE SATIŞ FİRMASI – ENTEGRE PLANLAMA VE RAPORLAMA SİSTEMİNİN TASARIMI VE HAYATA GEÇİRİLMESİ

Müşterinin Durumu:

Aşağıdaki sorunlar, içerik süreçleri ve BT sistemlerinin yeniden tasarlanmasını, kaçınılmaz hale getirmiştir. Müşterimiz, yüksek kaliteli verilerin tek bir kaynaktan, istikrarlı ve hızlı süreçlerle (planlama ve raporlama) alınmasını hedeflemiştir.
Yaşanan Bazı Sorunlar: Finansal konuları bir arada yürütme konusundaki mantıksal sınırlılık, kapanışlardaki yüksek manuel iş eforu, heterojen sistemler, verimsiz ve uyumsuz süreçler

KPMG’nin Yaklaşımı:

KPMG, hukuki ve yönetsel ihtiyaçlar doğrultusunda, değer tabanlı bir yönlendirme mantığını da içeren, uyumlu bir yönetişim yapısı geliştirmiştir. Yeniden tasarlanan planlama ve bütçeleme süreci; performans yönetim çözümü içerisinde sunulan yatay ve dikey entegrasyon sayesinde (ikincil planlama ve uzun vadeli planlama), yeni yaklaşımlar ve tekniklerin uygulanmasıyla (etmen tabanlı planlama, hareketli tahmin, zengin simülasyon işlevleri) hızlandırılmış ve basitleştirilmiştir.


 

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder

İletişim