Performans Yönetimi ve Anahtar Performans Göstergeleri | KPMG | TR
close
Share with your friends

Performans Yönetimi ve Anahtar Performans Göstergeleri

Performans Yönetimi ve Anahtar Performans Göstergeleri

Değer etmenlerinin ve temel performans metriklerinin stratejiye uygun olarak tespiti.

Değer etmenlerinin ve temel performans metriklerinin stratejiye uygun olarak tespiti.

KPMG olarak; dinamik ve karmaşık ortamlarda yaşanan sorunlara hızlı ve güvenilir çözümler sunabilmek için, işletmenin stratejisine göre değer etmenlerini tespit ediyoruz. Buna paralel olarak da katma değer yaratmayan performans göstergelerini elimine ediyoruz. Seçilmiş performans göstergelerinin etkisini artırabilmek içinse; öncelikli olarak, yönlendirici göstergeler ile operasyonel göstergeleri ayrıştırıyoruz. Buna ek olarak, finansal ve finans dışı göstergelerin dengeli bir küme oluşturulmasını ve önceliklendirilmesini sağlıyoruz. Son aşamada ise performans göstergelerini, matris organizasyondaki birim ve görevlerle eşleştirerek “sorumluluk-performans göstergesi” uyumunu yakalıyor ve bütünselliği sağlıyoruz.

  • Performans göstergelerinin, endüstriye özgü gösterge kümelerine dayanılarak ölçümü ve tasarımı
  • Performans göstergelerinin uyumlu hale getirilmesi, örn. yan ürünler, müşteriler, bölgeler ve süreçler
  • Şirket çapında bütün ürünler için baştan uca marj iyileştirmeleri
  • Ürün düzeyinde şeffaflığı ve karlılığı artırmaya yönelik olarak maliyet ve karlılık yönetimi
     

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder

İletişim