Ana Veri Yönetimi | KPMG | TR
close
Share with your friends

Ana Veri Yönetimi

Ana Veri Yönetimi

Şirketinizin her biriminde basit ve kaliteli veriler olsun.

Şirketinizin her biriminde basit ve kaliteli veriler olsun.

Büyük kuruluşlarda şirketin tamamını kapsayacak şekilde ve tutarlı bir ana veri kalitesinin bulunmasını sağlamak karmaşık bir iştir. Çünkü, genel olarak; satın alınan şirketler, bölgesel birimler ve ülke birimleri heterojen ve yalnızca kısmen uyumlu hale getirilmiş ERP sistemleri kullanırlar. Bu uyumsuzluk, müşteri ve tedarikçiler için ana verilerin mükerrer olmasına yol açar. Bu da, tek ve özel olmayan ürün numaralarının, yüksek süreç maliyetlerinin, çift kayıtların veya mevzuata uyum risklerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanır KPMG ana veri yönetimi inisiyatiflerinin, işletme için ekonomik ve zaman anlamında negatif etkiler doğurmasını engellemek için aşağıdaki inisiyatifleri yönetmektedir:

  • Veri temizleme: İçerik düzeltme ve temizleme çalışması (örn. mükerrer kayıtların giderilmesi)
  • Süreç iyileştirme: Ana veri oluşturma ve değiştirme işlemleri için açıkça anlaşılır ana veri bakım süreçlerinin uygulamaya konması (örn. otomatik haritalandırma kuralları ve kalite kontrolleri)
  • Veri kontrol ve denetimi: Ana veri yönetişiminin ve sorumluluğunun kurulması (örn. görevlerin tasarımı)
  • Sistem iyileştirme: Ana veri yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi ve uygulamaya konması
     

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder

İletişim