Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği Hizmetleri | KPMG | TR
close
Share with your friends

Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği Hizmetleri

Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği Hizmetleri

KPMG uzmanları etkin bilgi güvenliği, bilgilerin iç ve dış tehditlerden korunması ve iş sürekliliğinin sağlanması için şirketlere yardımcı olmaktadır.

KPMG sunduğu bilgi güvenliği ve iş sürekliliği hizmetleriyle şirketlere destek olmaktadır.

Etkin ve verimli bilgi güvenliği yönetimi; kritik bilgilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğini iç ve dış tehditlerden korumak adına uygun kontrollerin uygulanmasını hedeflemektedir. Şirketlerin iş süreçleri, bilgi varlıkları, marka değeri ve itibarının korunarak şirketlere verilerinden en verimli şekilde faydalanması konusunda yardımcı oluyoruz.

İhtiyaçlarınız

  • Bilgi güvenliği açıkları sebebiyle finansal ve itibar kaybının engellenmesi.
  • Mevcut bilgi güvenliği kontrol ortamının değerlendirilmesi ve organizasyon çapında kullanıcı farkındalığının arttırılması.
  • Finansal raporlama ve iş süreçlerindeki mevcut kontrollerin değerlendirilmesi.
  • BT sistemlerinizin değerlendirilmesi ve BT kontrol ortamının iyileşmesi için önerilerin hazırlanması.
  • Güncel politika/prosedürlerin geliştirilmesi ve yeni politika/prosedürlerin yazılması.
  • Risk & zafiyet değerlendirmesi ve İş-Etki Analizi yaparak iş sürecinize etki edebilecek güncel ve olası risklerin tespit edilmesi.
  • Acil Durum Eylem, İş Sürekliliği ve Faaliyet Kurtarma planlarının oluşturulması.

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı Lideri