Inovačné poradenstvo | KPMG | SK

Inovačné poradenstvo

Inovačné poradenstvo

Prostredníctvom našich inovačných aktivít vám vieme pomôcť vytvoriť si vlastnú inovačnú cestu

Prostredníctvom našich inovačných aktivít vám vieme pomôcť...

Naše aktivity pre váš inovačný manažment

Prostredníctvom našich inovačných aktivít vám vieme pomôcť vytvoriť si vlastnú inovačnú cestu, na ktorej Vám predstavíme rôzne inovačné princípy, nástroje a techniky, zaujímavých ľudí, príklady z praxe a jedinečnú sieť inovačných kontaktov.

„Schopnosť učiť sa rýchlejšie než vaši konkurenti, môže byť jediná udržateľná konkurenčná výhoda.“ Arie de Geus

Prinášame tiež možnosti stretnúť sa a rozprávať o skúsenostiach a poznatkoch z oblasti inovačného manažmentu. Nezabúdame však ani na dobrú inovačnú kávu, ktorú môžete ochutnať v priestoroch nášho KPMG konferenčného centra v Bratislave alebo v novootvorenej pobočke v Košiciach.

 

Rozvoj inovačného potenciálu firiem

1. Inovačný audit  

 • Inovačné interview so zamestnancami
 • Hodnotenie inovačného a kreatívneho potenciálu zamestnancov a podnikov
 • Správa z inovačného auditu

2. Inovačný tréning

 • Na základe zistení z inovačného auditu vám navrhneme témy, obsahovú náplň a rozsah tréningov;
 • Účastníci tréningov si precvičia vybrané inovačné nástroje a techniky
 • Diskusia a zdieľanie skúseností a poznatkov

3. Implementácia inovačných nástrojov  

 • Výber kandidátov na inovačných manažérov/lídrov
 • Výber inovačných nástrojov pre implementáciu
 • Implementácia a monitoring  

 

Inovačné vzdelávanie – Inovačný manažment  

 1. 1- dňové inovačné semináre v Bratislave a Košiciach (otvorené semináre pre firmy z rôznych sektorov)
 2. Inovačný inšpiračný deň (2-3 hodinové stretnutie vo vašej firme)
 3. Inovačné kurzy (pripravované podľa/na základe požiadavky klienta)  

 

Kooperačná inovačná platforma  

 1. Diskusný priestor pre nové myšlienky a inšpiráciu (TALK & NETWORK)
 2. Prístup k zaujímavým inovačným príbehom a príkladom (LISTEN & SEE)
 3. Rady a poznatky pre budovanie inovačnej kultúry firmy (THINK & LEARN)

 

Poznatky a výskumy

 1. Publikácie KPMG – výsledky prieskumov
 2. Články o inováciách
 • Innovation Management Leaflet
 • Culture of Innovation

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať