KPMG Emerging Tech | KPMG | SK

KPMG Emerging Tech

KPMG Emerging Tech

Pomáhame vášmu biznisu rásť.

Pomáhame vášmu biznisu rásť.

Ako vám vieme pomôcť?

Pomáhame vášmu biznisu rásť.

Investujeme náš čas, zdroje vedomostí, nasadenie a vernosť. Žiadame teda podobné späť aj od vás: aby ste zostali sústredení, boli pripravení tvrdo pracovať, nebáli sa konštruktívnej spätnej väzby a boli k nám úprimní. 

Rastieme spolu s vaším biznisom. 

 

Ako vám vieme pomôcť? 

  1. Pracujeme priamo so zakladateľmi startupov a uisťujeme sa, že nielen váš biznis model, ale aj vaše vodcovské schopnosti sú rovnako silné tak, aby obstáli v konkurenčnom boji. 
  2. Máme k dispozícií fyzický priestor na otvorený dialóg medzi zakladateľmi Emerging Tech, investormi a ďalšími relevantnými stranami. 
  3. Poskytujeme prístup k našim zdrojom vedomostí.
  4. Prepájame zakladateľov startupov s relevantnými korporátnymi a investorskými kontaktami. 
  5. Sme diskusným priestorom na otestovanie si nápadov a modelu, čím zakladatelia Emerging Tech získavajú pozitívne, ako aj negatívne postrehy pre svoj ďalší rozvoj. 

Kontaktujte náš tím priamo na: kpmg@kpmg.sk.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať