Uisťovanie a súvisiace služby | KPMG | SK
close
Share with your friends

Uisťovanie a súvisiace služby

Uisťovanie a súvisiace služby

Nezávislé uisťovanie a osvedčovanie dodáva dôveryhodnosť poskytnutým informáciám, výkazníctvu, procesom a riadeniu vašej spoločnosti.

Nezávislé uisťovanie a osvedčovanie dodáva dôveryhodnosť poskytnutým informáciám

Nezávislé uisťovanie a osvedčovanie dodáva dôveryhodnosť poskytnutým informáciám, výkazníctvu, procesom a riadeniu vašej spoločnosti.

Ponúkame uisťovanie širokého spektra informácií a aktivít našich klientov za účelom:

  • pomoci pri udržiavaní „dôvery“ zaistením presnosti a úplnosti informácií, ktoré používajú organizácie a zúčastnené strany,
  • pridávania hodnoty mimo auditu finančného výkazu poskytnutím zaistenia ďalších hnacích motorov obchodnej hodnoty ako je vládnutie, riziko, interné kontroly a kľúčové ukazovatele výkonnosti.

Ako vám dokážeme pomôcť

Dokážeme pomôcť organizáciám z verejného aj súkromného sektora pri zvyšovaní dôveryhodnosti výkazníctva a zverejňovania informácií zúčastneným stranám, napr. regulátorom, akcionárom, investorom, zákazníkom / dodávateľom a vládnym orgánom.

Spájame silné technické schopnosti so skúsenosťami z odvetvia, vďaka čomu dokážeme poskytovať uisťovanie v širokom spektre oblastí, napr.:

  • efektivita interných kontrol,
  • spoľahlivosť kľúčových indikátorov výkonnosti (KPI),
  • riadenie zmluvných ustanovení,
  • činnosti súvisiace s fúziami a akvizíciami,
  • otázky súvisiace s regulačným výkazníctvom a zhodou,
  • efektivita a spoľahlivosť podnikového výkazníctva

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať