Finančné výkazníctvo a účtovné štandardy | KPMG | SK
close
Share with your friends

Finančné výkazníctvo a účtovné štandardy

Finančné výkazníctvo a účtovné štandardy

Spoločnosť KPMG má bohaté skúsenosti s používaním účtovných štandardov

Spoločnosť KPMG má bohaté skúsenosti s používaním účtovných štandardov

Spoločnosť KPMG má bohaté skúsenosti s používaním účtovných štandardov, či už sa jedná o Slovenské účtovné štandardy aj IFRS, na celé spektrum transakcií.

Prijatím Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS-EU) tak, ako ich prijala EÚ, urobila Slovenská republika dôležitý krok k poskytovaniu transparentnejších finančných údajov zainteresovaným stranám a regulátorom.

I napriek debatám k určitým štandardom, celkovo je transparentnosť finančných výsledkov dôležitá pre užívateľov pri riadení svojich podnikov v časoch globálnej finančnej krízy.

Samozrejme, účtovné štandardy sa ďalej vyvíjajú a čoskoro uvidíme ďalšiu vlnu nových požiadaviek. Porozumenie a udržanie kroku s pokračujúcimi revíziami a úpravami je dôležitou povinnosťou obchodných subjektov.

Vyhľadaním profesionálneho poradenstva si zabezpečíte informovanosť a pripravenosť na vývoj v oblasti účtovníctva a vykazovania, ktorý sa vás najviac týka.

Ako vám dokážeme pomôcť

Spoločnosť KPMG má bohaté skúsenosti s používaním účtovných štandardov, či už sa jedná o slovenské účtovné štandardy, IFRS a IFRS-EÚ, na celé spektrum transakcií.

Poskytujeme pragmatické poradenstvo s komerčným zameraním na používanie účtovných štandardov na „skutočné“ záležitosti. Naši profesionáli vám dokážu pomôcť v nasledujúcich oblastiach: finančné nástroje, zníženie hodnoty aktív, konsolidácia obchodnej spoločnosti a prezentácia finančných výkazov.

Spoločnosť KPMG má k dispozícii aj množstvo publikácií venovaných finančnému vykazovaniu aj dopadom meniacich sa účtovných štandardov v Slovenskej republike.  

Ponúkame technické schopnosti na vysokej úrovni, kultúru so zameraním na klienta a prístup do globálnej siete rešpektovaných profesionálov v oblasti účtovníctva. Naše poradenstvo je jasné, stručné a k veci.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať