Audit finančných výkazov | KPMG | SK
close
Share with your friends

Audit finančných výkazov

Audit finančných výkazov

Spoločnosť KPMG poskytuje nezávislé audítorské služby, ktoré pomáhajú zvýšiť spoľahlivosť a dôveryhodnosť finančného výkazníctva klientov.

Spoločnosť KPMG poskytuje nezávislé audítorské služby, ktoré pomáhajú zvýšiť spoľahlivosť

Spoločnosť KPMG poskytuje nezávislé audítorské služby, ktoré napomáhajú zvýšiť spoľahlivosť a dôveryhodnosť finančného výkazníctva klientov.

Spoľahlivé finančné audity zvyšujú na trhu dôveru medzi investormi / vlastníkmi. V rámci samotnej organizácie dokážu správnej rade a manažmentu doplniť ich vlastné porozumenie svojho biznisu a rizík, ktorým čelí.

Veríme, že nezávislí audítori hrajú dôležitú úlohu dôveryhodných prostredníkov medzi poskytovateľmi obchodných informácií a ich užívateľmi.

Následkom ekonomických kríz a škandálov v posledných rokoch sú nezávislí audítori na vrchole transformačných zmien.

Zainteresované strany požadujú väčšiu transparentnosť a my na to reagujeme - zmenou spôsobov akými fungujeme, proaktívne počúvame naše zainteresovanéh strany a siahame po využití dát a analýz a nových procesov, ktoré nám umožňujú, aby bol audit adresnejší; pritom zároveňzvyšujeme nároky na kvalitu.

Naši profesionálni audítori sú oddaní verejným záujmom. Títo skúsení profesionáli vznášajú pochybnosti o prognózach a otvárajú cenné preniknutie do podstaty fungovania spoločností na základe úplného porozumenia obchodných aktivít organizácie a odvetvia, pri tom používajú inovatívne metódy a prístupy uskutočňovania auditov.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať