Riadenie finančných rizík | KPMG | SK
close
Share with your friends

Riadenie finančných rizík

Riadenie finančných rizík

Členské firmy KPMG ponúkajú široké spektrum služieb v oblasti riadenia finančných rizík.

Členské firmy KPMG ponúkajú široké spektrum služieb v oblasti riadenia finančných rizík.

Zvýšenie globálnych obáv týkajúcich sa finančných rizík

Ako dokážu členské firmy KPMG pomôcť

Profesionáli spoločnosti KPMG poskytujú poradenstvo v oblasti riadenia rizík, finančného inžinierstva, aktuárskych služieb a správy majetku, kapitálu, finančných prostriedkov a komoditného / energetického rizika.

Členské firmy KPMG ponúkajú široké spektrum služieb v oblasti riadenia finančných rizík. Pomáhame medzinárodným bankám, poisťovniam, správcom majetku a podnikovým a verejným klientom pri identifikácii, hodnotení, riadení, vykazovaní a obmedzovaní rizík, ktoré im hrozia.

Globálne obavy týkajúce sa finančných rizík sa v poslednej dobe zvyšujú. V tomto prostredí hľadajú podniky akéhokoľvek typu a veľkosti také rámce riadenia finančných rizík, ktoré spĺňajú požiadavky na zhody, prispievajú k lepšiemu rozhodovaniu a zvyšujú výkonnosť.

Profesionáli spoločnosti KPMG v oblasti riadenia finančných rizík spolupracujú s finančnými inštitúciami a ďalšími korporátnymi klientmi na dosiahnutí týchto cieľov. Naše členské firmy pri práci s klientmi vyzdvihujú obavy a pomáhajú zlepšovať procesy, vládnutie a stratégiu v celom spektre záležitostí, vrátane nasledujúcich: 

 • meranie a riadenie úverového rizika,
 • meranie a riadenie operačného rizika,
 • trhové a likviditné riziká,
 • riadenie ekonomického kapitálu,
 • kapitálová primeranosť a regulačné služby,
 • aktuárske služby a podpora pri vypracovávaní finančných výkazov,
 • riadenie komoditného a energetického rizika,
 • účtovanie finančných nástrojov,
 • vyhodnocovanie poistných rizík,
 • transformácia na dohody Basel II a Solvency II,
 • kvantitatívne vyhodnotenie a riadenie portfóliových rizík,
 • finančné inžinierstvo,
 • riadenie rizík pri transakciách,
 • riadenie a transformácia financií a finančných prostriedkov,
 • poradenstvo pri správe aktív.


Cieľom aktivít profesionálov spoločnosti KPMG v oblasti riadenia finančných rizík je poskytnúť konzistentné, cenovo výhodné a kvalitné služby prostredníctvom:

 • viac ako 1600 profesionálov v oblasti riadenia finančných
  rizík, ktorí sú strategicky rozmiestnení po celom svete,
 • globálna sieť pobočiek vo viac ako 145 krajinách,
 • prístup k zdrojom jednej z popredných svetových organizácií v
  oblasti profesionálneho poradenstva.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať