KPMG Talent Solutions | KPMG | SK
close
Share with your friends

Služby KPMG Talent Solutions

KPMG Talent Solutions

Byť úspešnou firmou znamená mať tých správnych ľudí na správnom mieste.

Byť úspešnou firmou znamená mať tých správnych ľudí na správnom mieste.

Dočasná výpomoc na finančných oddeleniach

Našim klientom vieme poskytnúť kvalifikovaných zamestnancov KPMG Slovensko na vopred dohodnutý čas a pracovné úlohy.
 

Kedy by ste mohli potrebovať tieto služby?

 • Časovo obmedzený projekt, ktorý vyžaduje dočasne zvýšiť počet zamestnancov; 
 • Potreba okamžitej náhrady, kým nenájdete kandidáta na trvalý pracovný pomer; 
 • Špecifické sezónne výkyvy so zvýšenou potrebou pracovníkov;
 • Potreba finančných profesionálov so špeciálnymi zručnosťami na dobu určitú; 
 • Výpadok stálych zamestnancov, napr. kvôli materskej dovolenke alebo chorobe; 
 • Obmedzenia na celkový počet zamestnancov. 

Čo ponúkame? 

 • Výnimočnú kombináciu znalostí a skúseností v oblasti analýz, účtovníctva, finančného a manažérskeho reportingu, finančného modelovania, daňových, právnych a ďalších služieb.
 • Dodržanie noriem v súčasnosti platnej legislatívy a reportingových a regulačných požiadaviek. 
 • Dôvernosť dát, integritu a diskrétnosť.


KPMG Financial Executive Search

Cieľom služby Financial Executive Search (FES) je pomáhať našim klientom s identifikáciou a výberom vhodných kandidátov na pracovné pozície v oblasti financií.

Kedy by ste mohli potrebovať naše služby?

 • Váš finančný manažér odchádza a potrebujete urýchlene nájsť náhradu
 • Zakladáte novú spoločnosť alebo plánujete expandovať a potrebujete rozšíriť existujúce finančné oddelenie 
 • Váš finančný tím potrebuje špecifické analytické alebo technické zručnosti (napr. finančný reporting, daňová optimalizácia, risk manažment, ocenenie podniku alebo finančný manažment). 

Čo ponúkame?

 • Executive Search – diskrétna, a zároveň cielená metóda vyhľadávania a priameho oslovovania vhodných kandidátov s využitím siete kontaktov KPMG. Všetky poskytnuté informácie budú samozrejme prísne dôverné. Integrita a dôvernosť dát je jednou z našich top priorít.
   

V prípade záujmu o niektorú pozíciu, kontaktujte Lýgiu Fullbrook.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať

Contact person