Služby KPMG v súvislosti s GDPR | KPMG | SK

Služby KPMG v súvislosti s GDPR

Služby KPMG v súvislosti s GDPR

Firmy, ktoré nakladajú s citlivými dátami, musia reagovať na nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Firmy musia reagovať na nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Sken

Identifikujeme, ktoré oblasti Vášho podnikania nové pravidlá ovplyvnia a do akej miery. Odhadneme časovú, pracovnú a finančnú náročnosť zmien.
 

Analýza

Detailne posúdime súčasný súlad Vašich postupov s novými pravidlami a zmapujeme spracovanie osobných údajov. Zohľadníme pri tom interné procesy, systémy spracovania osobných údajov, predpisovú základňu a ďalšie relevantné právne dokumenty.
 

Návrh budúceho stavu

Navrhneme všetky opatrenia na zosúladenie s novými pravidlami, vrátane úpravy procesov. Definujeme požiadavky na IT systémy a upravíme Vašu predpisovú základňu. Stanovíme priority, vyhodnotíme náročnosť a pripravíme plán aktivít.
 

Podpora pri implementácii

Pomôžeme s úpravou existujúcich systémov, alebo so zapojením nových, do Vašej podnikovej/ systémovej architektúry. Poradíme aj s výberom dodávateľov a riadením implementačných projektov.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať