Ochrana osobných údajov (GDPR) | KPMG | SK

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Firmy, ktoré nakladajú s citlivými dátami, musia reagovať na nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

Firmy, musia reagovať na nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov

Firmy, ktoré nakladajú s citlivými dátami, musia reagovať na nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR). Je potrebné aktualizovať relevantné dokumentácie a tiež začať viesť záznamy o spracovaní.

GDPR však nevnímame iba ako ďalšiu reguláciu, ale tiež ako príležitosť získať konkurenčnú výhodu a dôveru Vašich klientov. Schopnosť vnímať identitu zákazníkov a poznať ich súkromie totiž otvára nové obchodné možnosti, nielen pre digitálne podnikanie.

V KPMG poskytujeme kompletné poradenstvo spojené s GDPR pre firmy s lokálnou aj mezinárodnou pôsobnosťou.
 

Čo nové pravidlá prinášajú?

  • Účinnosť nariadenia
    Plné zosúladenie s požiadavkami musí prebehnúť do 25.mája 2018.
  • Sankcie a pokuty
    Za nesplnenie povinností vyplývajúcich z nových pravidiel hrozí pokuta až do výšky 20 mil. EUR alebo 4% z obratu.

Viac informácií v letáku.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať