Manažérske poradenstvo | KPMG | SK

Manažérske poradenstvo

Manažérske poradenstvo

Oddelenie Manažérskeho poradenstva spoločnosti KPMG tvorí tím skúsených odborníkov

Oddelenie Manažérskeho poradenstva spoločnosti KPMG tvorí tím skúsených odborníkov

Spolupráca s organizáciami, ktoré zvažujú, ako sa presadiť na trhu.

V súčasnosti čelí množstvo organizáciám výzve získania konkurenčnej výhody, pri súčasnom splnení požiadaviek fiškálnych požiadaviek. Pre niektoré spoločnosti je náročným samotné prežitie vo svete súčasných geopolitických a makroekonomických zmien a v prostredí pretrvávajúcej finančnej krízy.

Technologický vývoj narúša množstvo zaužívaných obchodných modelov a všade sú rastúce požiadavky na reguláciu. Opakovane však zažívame, že vďaka správnemu poradenstvu a sviežemu mysleniu dokáže množstvo podnikov prosperovať aj v takýchto podmienkach.

Oddelenie Poradenstva v oblasti riadenia spoločnosti KPMG je tím skúsených odborníkov.

Nie len že vám poradia čo máte robiť, stanú sa súčasťou poskytnutia odpovedí. Môžu vám pomôcť pri prijímaní lepších rozhodnutí, znižovaní nákladov, budovaní efektívnejšej organizácie a vývoji vhodných technologických stratégií.

Ich práca začína porozumením vašej organizácie: vášho fungovania, konkurenčnej dynamiky, kultúry, cieľov a výziev. Pozeraním sa na svet vašimi očami dokážu pracovať podľa vašich princípov, nie ich, a poskytnú vám ich pohľad na vaše špecifické stratégie a záležitosti týkajúce sa prevádzky. Kultúra zvedavosti, inovácií a objavovania samého seba spoločnosti KPMG však predstavuje výzvu pre vaše myslenie - vďaka osobitnému uhlu pohľadu.

Dostanete od nás hodnotu - hodnotu, ktorú my sľúbime a vy očakávate

To môže znamenať rýchlejšie dosiahnutie hodnoty, nižšie náklady, lepší tok peňazí a vyššie príjmy. To vám môže pomôcť dosiahnuť nové ciele, dostať sa na nové trhy, vytvoriť úspešné fúzie a zjednodušiť historické systémy a rovnako aj najnovšie technológie.

 • Poradenstvo v oblasti riadenia
  • Zákazník a rast
   • zákazník a stratégie pre zvýšenie zisku,
   • prevádzkový model zameraný na zákazníka - skúsenosti zákazníka,
   • transformácia digitálnym spôsobom,
   • viackanálový predaj a služby,
   • operačná stratégia,
   • riadenie inovácií-
  • Finančné riadenie
   • efektívne finančné operácie
   • finančná transformácia
   • riadenie výkonnosti podniku
  • Poradenské služby v oblasti IT
   • obchodná inteligencia a správa informácií
   • obchodná transformácia s použitím IT
   • poradenstvo v oblasti CIO
  • Prevádzková transformácia
   • kognitívna automatizácia
  • Ľudia a zmena
  • Údaje a analýza
  • Riadenie programu transformácie

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať