Financie pre nefinančníkov | KPMG | SK
close
Share with your friends

Financie pre nefinančníkov

Školenie pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri ich každodennej práci.

27 novembra 2018, 8:30 - 16:00, CET

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Ste zodpovedný za rozpočet za svoje oddelenie a vždy váhate podľa čoho rozdeliť položky do jednotlivých mesiacov? Zúčastňujete sa stretnutí, kde sa prezentujú výsledky spoločnosti, ale nie vždy dobre rozumiete prezentovaným číslam?

Pre koho je školenie určené?

Školenie Financie pre nefinančníkov je určené pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri ich každodennej práci. Sú to pracovníci v oblasti práva, výroby, logistiky, ľudských zdrojov alebo financií bez predošlej praxe. Porozumenie základných finančných princípov, finančných výkazov a manažérskeho účtovníctva im pomôže v ich práci, rozhodovaní, tvorbe rozpočtu a potenciálne v ďalšom kariérnom postupe.

Čo ponúkame?

Jednodňové školenie zamerané na základné finančné princípy účtovníctva podľa IFRS. Školenie začína od základov podvojného účtovníctva a prechádza k zložitejším témam ako sú položky IFRS účtovnej závierky na modelovom príklade – súvaha, výkaz ziskov a strát a výkaz peňažných tokov.

Teória je vysvetlená na praktických príkladoch z praxe. Školenie poskytuje priestor na otázky a diskusiu.

Viac informácií  >>

Kontakty

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať

Program

Obsah školenia/program

Obsah školenia

 • Finančné účtovníctvo 
  • Rozdiely medzi finančným a manažérskym účtovníctvom
  • koncepčný rámec a základné princípy IFRS
  • princíp časového rozlíšenia
  • odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
  • prevádzkové a kapitálové výdavky
  • pochybné a nedobytné pohľadávky
  • oceňovanie zásob
 • IFRS účtovná závierka a jej interpretácia
 • Rozpočet a rozpočtová kontrola
 • Alternatívny pohľad na meranie výkonnosti 
 • Praktické príklady

Program

8.30 – 9.00 registrácia

9.00 – 10.30 seminár

10.30 – 11.00 prestávka

11.30 – 12.30 seminár

12.30 – 13.30 obed

13.30 – 15.00 seminár

15.00 – 15.30 prestávka

15.30 – 16.00 otázky, zhrnutie dňa

Sprievodca

Dátum: 27. novembra 2018 (utorok)
Miesto: KPMG Conference Centre, Dvořákovo nábrežie 10, River Park, Bratislava
Jazyk: slovenský
R.S.V.P. Kristína Huňadyová, khunadyova@kpmg.sk
Účastnícky poplatok: 330 € bez DPH
V poplatku sú zahrnuté: Školiace materiály, občerstvenie a nápoje