ACCA Diploma in International Financial Reporting | KPMG | SK
close
Share with your friends

ACCA Diploma in International Financial Reporting - DipIFR

Táto kvalifikácia je vhodná pre profesionálnych účtovníkov, audítorov alebo tých, ktorí pracujú vo financiách a controllingu

11 februára 2019 - 7 júna 2019, 9:00 - 16:30, CET

DipIFR je medzinárodná kvalifikácia vyvinutá medzinárodnou účtovníckou asociáciou ACCA - globálna organizácia pre profesionálnych účtovníkov má viac ako 208 000 kvalifikovaných členov a 503 000 študentov po celom svete.

Pre koho je Diploma určená?

Táto kvalifikácia je vhodná pre profesionálnych účtovníkov, audítorov alebo tých, ktorí pracujú vo financiách a controllingu, potrebujú rozumieť a vedieť aplikovať štandardy IFRS a radi by získali medzinárodnú kvalifikáciu v tejto oblasti.

DipIFR je vhodná aj pre tých, ktorí predtým neboli registrovaní ako ACCA študenti.

Ciele kurzu

Kurz je tvorený na získanie vedomostí a pochopenie IFRS. Naučíte sa ako ich aplikovať, ako aj to, z akých princípov a koncepcií vychádzajú.

Po dokončení DipIFR by kandidáti mali byť schopní:

  • pochopiť, vysvetliť a aplikovať IASB Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo.
  • aplikovať relevantné štandardy na kľúčové časti finančných výkazov
  • identifikovať a aplikovať požiadavku zverejnenia pre firmy vo finančných výkazoch a poznámkach
  • pripraviť konsolidovanú účtovnú závierku (okrem skupinových výkazov cash-flow) vrátane dcérskych účtovných jednotiek, spoločných a pridružených podnikov.\

Priprava na kvalifikáciu zahŕňa rozsiahly kurz rozdelený na štyri časti, "mock" skúšku a reálnu skúšku.

Viac informácií >>

Kontakty

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať