Seminár | Odložené dane | KPMG | SK
close
Share with your friends

Seminár | Odložené dane

Odložené dane predstavujú jednu z najzložitejších oblastí účtovníctva.

7 marca 2017, 12:30 - 16:00, CET

V posledných rokoch nastali mnohé zmeny pri daňovej uznateľnosti nákladov – napr. výdavky na niektoré náklady na marketingové štúdie, odplaty za sprostredkovanie, výdavky na poradenské a právne služby, osobné automobily so vstupnou cenou nad 48 000 €, rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie a overenie účtovnej závierky, výročnej správy a zostavenie daňového priznania a pod.

Aký bude vplyv týchto zmien na odložené dane k 31. decembru 2016?

Predmetom seminára sú odložené dane podľa slovenskýchprávnych predpisov a podľa IAS 12 Income Taxes.

Kontakty

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať

Program

Program:

12.30 – 13.00 registrácia

13.00 – 14.30 seminár

14.30 – 14.50 prestávka/občerstvenie

14.50 – 16.00 seminár

Pozvánka

Rečníci Sprievodca

Dátum

7. marec 2017 (utorok)

Miesto

KPMG Conference Centre
Dvořákovo nábrežie 10
River Park, Bratislava

Jazyk

slovenský

R.S.V.P.

Sylvia Kováčová
+421 2 5998 4111

alebo priamo cez registračný formulár

Účastnícky poplatok

200 € bez DPH (DPH 20% je 40 €,cena s DPH je 240 €)