Seminár | Účtovná závierka k 31.12.2016 | KPMG | SK
close
Share with your friends

Seminár | Účtovná závierka k 31. 12. 2016

Právne predpisy pre poznámky ako tretiu súčasť účtovnej závierky podnikateľov k 31. 12. 2016

19. Decembra 2016, 8:30 - 16:00, CET

Cieľom tohto jednodňového seminára je oboznámiť účastníkov s právnymi predpismi pre účtovnú závierku veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu, najmä pre poznámky, a tým uľahčiť jej zostavenie k 31. 12. 2016.

Účtovná závierka, vrátane obsahu poznámok, sú upravené zákonom o účtovníctve a právnymi predpismi vydanými Ministerstvom financií Slovenskej republiky. KPMG na Slovensku pripravila vzorovú účtovnú závierku 2016 pre veľké účtovné jednotky, teda súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky, aby demonštrovala práve tieto právne predpisy pre poznámky. Účastníci seminára dostanú tento materiál vo forme brožúry.

Pozvánka

Kontakty

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať

Program

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 10.30 seminár
10.30 – 10.50 prestávka,
            občerstvenie
10.50 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 14.30 seminár
14.30 – 14.50 prestávka,
            občerstvenie
14.50 – 16.00 seminár

Sprievodca

Právne predpisy pre poznámky ako tretiu súčasť účtovnej závierky odnikateľov k 31.12. 2016

Dátum 19. december 2016 (pondelok)
Miesto: KPMG Conference Centre,          
Dvořákovo nábrežie 10,           
River Park, Bratislava
Lektor: Richard Farkaš             
KPMG na Slovensku
Jazyk: slovenský
R.S.V.P. Hana Jech             
+421 2 5998 4255             
hjech@kpmg.sk