Vláda a verejný sektor | KPMG | SK

Vláda a verejný sektor

Vláda a verejný sektor

Pracujeme s inštitúciami na úrovni centrálnych vlád, miestnych samospráv a verejného sektora.

Pracujeme s inštitúciami

Činnosti oddelenia Vláda a verejný sektor spoločnosti KPMG sú zamerané na zabezpečenie zmysluplných výsledkov prostredníctvom úplného porozumenia problémov, dokonalého porozumenia fungovania verejného sektora a globálneho a miestneho prenikania do podstaty veci kultúrneho, sociálneho a politického prostredia.  

Do popredia vystupujú hodnoty ako transparentnosť, zodpovednosť a účinnosť administratívnych inštitúcií a procesov na všetkých úrovniach. Dodržiavanie týchto princípov sa nevyžaduje iba za účelom zmeny riadenia verejnosti a spoločnosti, je tiež základným predpokladom, aby orgány, firmy a hlavne občania mohli mať úžitok z dostupných prostriedkov z EÚ.

Náš skúsený tím, ktorého množstvo členov pracovalo v minulosti vo verejnom sektore, poskytuje praktické rady a skúsenosti, ktoré umožňujú klientom vypracovanie, dodanie a implementáciu skutočnej zmeny. Poskytujeme evidenciu, ktorá umožní osobám s rozhodovacou právomocou prijatie ťažkých rozhodnutí za účelom zaistenia výsledkov. Poskytujeme prehľad z/prístup do našej globálnej siete, aby sme vám dokázali ponúknuť iný pohľad na to, ako iné krajiny zvládajú ich komplexné problémy.

Pracujeme s inštitúciami na úrovni centrálnych vlád, miestnych samospráv a  verejného sektora. Vieme, kde sa nachádzajú synergie medzi verejným a súkromným sektorom a dokážeme pomôcť našim klientom pri ich vyvážení na ceste za lepším prevádzkovým modelom.

Naši profesionáli pracujú v celej škále odvetví  a sektorov, vďaka čomu dokážu poskytovať integrované a komplexné poradenstvo. Aby sme dokázali poskytnúť lepšie  podporu našim klientom z verejného sektora, vytvorili sme špeciálne siete v rámci odvetvia

Vláda, ktoré spájajú veľké množstvo skúseností a vedomostí v špecifických oblastiach vládnych záležitostí:

  • poradenstvo v oblasti fondov EÚ,
  • vykonávanie auditov fondov EÚ,
  • politiky, stratégie, plánovanie a vyhodnocovanie v oblasti verejného sektora,
  • reformy, procesy a zlepšovanie výkonu verejnej správy,
  • štúdie realizovateľnosti,
  • program transformácie a projektový manažment,
  • služby v oblasti ľudských zdrojov a sociálne služby,
  • služby v oblasti financií a finančných prostriedkov.Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať