Podvody s DPH - problém slovenskej ekonomiky | KPMG | SK
close
Share with your friends

Podvody s DPH sú najvypuklejším problémom slovenskej ekonomiky

Podvody s DPH - problém slovenskej ekonomiky

Osem z desiatich biznis lídrov na Slovensku očakáva v roku 2017 mierne zlepšenie alebo nezmenený stav našej ekonomiky. Za najväčšiu bariéru rastu svojich firiem označili nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V oblasti daní by uvítali najmä zjednodušenie súvisiacej administratívy. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu KPMG Pulse of Economy 2016, ktorý sa uskutočnil v deviatich krajinách regiónu strednej a východnej Európy.

Súvisiaci obsah

Zjednodušenie daňových odvodov a s tým súvisiacej administratívy by uvítalo 73 % biznis lídrov na Slovensku. Minulý rok túto odpoveď však označilo až 84 % opýtaných. Viac ako polovica slovenských manažérov by tiež uvítala zavedenie systému rovnej dane z príjmu a zníženie sociálnych odvodov. 

Manažéri v regióne strednej a východnej Európy (SVE) rovnako vnímajú ako najväčší problém v oblasti daní súvisiacu administratívu. Z takmer 800 respondentov prieskumu KPMG by zjednodušenie platenia daní ocenili viac ako tri štvrtiny, najviac v Rumunsku (až 92 % manažérov) a v Českej republike (86 %).

„Najmä menší podnikatelia s obmedzenými zdrojmi majú problém vysporiadať sa s administratívou, ktorú prináša súčasný systém výberu daní. Čas venovaný naplneniu týchto povinností ich uberá o možnosť naplno sa venovať rozvoju firmy. Platí to tak pre Slovensko, ako aj pre ostatné krajiny v regióne,“ konštatuje Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku. 

Z výsledkov tiež vyplynulo, že takmer dve tretiny slovenských vedúcich pracovníkov pokladajú za najväčšiu bariéru rastu obratu nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V prvej trojici sa ešte umiestnili silná konkurencia na trhu a novely zákonov. Pri tejto otázke sa naši respondenti zhodujú s manažérmi v regióne. Problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily pociťujú okrem našich najmä v susednej Českej republike a v Bulharsku. 

Prieskum Pulse of Economy 2016 tiež poukázal na skutočnosť, že tak ako minulý rok, takmer tri štvrtiny respondentov v regióne SVE považuje za závažný problém tieňovú ekonomiku. Z jej foriem 45 % opýtaných pokladá za najpálčivejšie vyhýbanie sa daňovým povinnostiam utajovaním skutočných príjmov. 

Na Slovensku vníma tieňovú ekonomika ako problematickú 83 % manažérov, čo je nárast o 9 % oproti prieskumu z roku 2015. Viac ako polovica (53 %) považuje za najvypuklejšie podvody s DPH. Je to dvojciferný nárast oproti minuloročnému prieskumu, kedy sa takto vyjadrili dve pätiny opýtaných. 

Biznis lídri v rámci prieskumu označili aj najvýznamnejšie riziká pre podnikanie. Výsledky ukázali zásadný rozdiel vo vnímaní medzi respondentmi z krajín SVE a vo svete. Kým 45 % manažérov v našom regióne hlavné obavy spája s regulačnými rizikami, vo svete sa obávajú najmä o kybernetickú bezpečnosť. Slovenskí respondenti najväčšie obavy spájajú s reguláciami, získavaním talentov a operačným rizikom.

O štúdii

Najnovší prieskum Pulse of Economy (Pulz ekonomiky) zrealizovala spoločnosť KPMG v septembri 2016 medzi manažérmi a vlastníkmi firiem v deviatich krajinách strednej a východnej Európy. Respondenti vyjadrili svoj názor na témy ako smerovanie národných ekonomík, daňové prostredie, odmeňovanie a personálna politika, inovácie alebo nové technológie. Online prieskumu sa zúčastnilo 759 respondentov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Macedónska a Rumunska. Na Slovensku sa prieskum uskutočnil po tretíkrát. Podrobné výsledky nájdete na http://www.kpmgpulsesurvey.com/.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk 

 

Informácia o KPMG: 

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 152 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 189 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať