Premenné pre udržateľný rast - Index za rok 2016 | KPMG | SK
close
Share with your friends

Slovensko je z pohľadu ekonomickej výkonnosti na 44. mieste na svete

Premenné pre udržateľný rast - Index za rok 2016

Z pohľadu dlhodobých vyhliadok ekonomickej výkonnosti je Slovensko v konkurencii 180 ďalších krajín na 44. mieste na svete. Znamená to zostup o štyri priečky oproti minulému roku. Z krajín V4 sme na treťom mieste, predbehla nás Česká republika aj Poľsko. Tieto zistenia vyplynuli z výsledkov štúdie KPMG UK Premenné pre udržateľný rast - Index za rok 2016.

1000

Súvisiaci obsah

vsg report

Za našu najsilnejšiu stránku považujú autori štúdie rovnako ako minulý rok otvorenosť ekonomiky. Tento pilier berie do úvahy ukazovatele ako prílev priamych zahraničných investícií a výkonnosti zahraničného obchodu. Za rok 2015 aj 2016 sme tu dosiahli rovnaké skóre - 8,7 bodu z 10 možných. 

Najväčší prepad sme zaznamenali v pilieri ľudských zdrojov, do ktorého sa započítavajú faktory ako pomer ľudí so základným, stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, výsledky vedomostných testov a priemerná dĺžka života. Táto oblasť je podľa štúdie KPMG v súčasnosti najväčšou slabinou našej ekonomickej výkonnosti. Z možných 10 bodov sme skórovali iba na úrovni 4,1 bodu; čo je veľký pokles oproti minulému roku, keď sme dosiahli veľmi dobrý výsledok – 7,2 bodu.

„Náš výskum ukazuje, že vzdelanie je jedným z najdôležitejších katalyzátorov na zlepšenie produktivity krajiny. Napríklad Francúzsko a Hong Kong urobili veľký  progres tým, že zlepšili svoje školské systémy. Na tento krok je však potrebné urobiť značné investície a najmä zabezpečiť spoluprácu medzi vládou, podnikateľmi a pedagógmi,“ skonštatoval Simon Collins, predseda predstavenstva KPMG UK.

„Nie je tajomstvom, že absolventi slovenských škôl neprichádzajú na trh práce pripravení tak a v takých oblastiach, ako by si zamestnávatelia želali. Investícia firiem do vzdelávania a školení ľudí je preto nevyhnutnosťou. Túto investíciu však osobne považujem za jednu z najdôležitejších, keďže mladí ľudia prinášajú do praxe novú energiu a myšlienky, ktoré sú nenahraditeľné,“ dodáva Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

V rebríčku štúdie Premenné pre udržateľný rast - Index za rok 2016 sa zo susedných krajín najvyššie umiestnilo  Rakúsko, ktoré obhájilo 19-tu priečku z minulého roka, Českej republike patrí 28-ma pozícia (pokles o 2 miesta oproti roku 2016), Poľsko sa umiestnilo ako 38. (postup o 5 priečok nahor) a Maďarsko 53. (pokles o 5 pozícií). Podrobnejšie výsledky za spomínané krajiny sú v Tab.1 nižšie. 

Index berie do úvahy 21 oblastí, ktoré môžu mať významný vplyv na budúci hospodársky rast a bohatstvo krajiny. Z piatich hodnotených pilierov má najväčší vplyv na produktivitu krajiny sila verejných inštitúcií. Obzvlášť dôležitá je účinnosť vlády. Niet preto divu, že krajiny, ktoré sa umiestnili v tomto pilieri v najlepšej pätnástke, sú tiež medzi top krajinami v rebríčku celkovo.

V roku 2016 sa v prvej päťke konečného hodnotenia umiestnili Švajčiarsko, Holandsko, Luxembursko, Hong Kong a Nórsko. V prvej desiatke je až osem európskych krajín, čo je o jednu viac, ako minulý rok. 

Tab. 1 - Výber z celkového rebríčka – SR a susedné štáty - porovnanie rokov 2015 a 2016

O štúdii

Štúdia Premenné pre udržateľný rast (Variables for sustained growth- VSG) - Index bola vypracovaná v roku 2013 členmi makroekonomického tímu KPMG v spolupráci s externými poradcami. Pokrýva 181 krajín a od roku 1997 sleduje ich výkonnosť pomocou rôznych hnacích síl produktivity. VSG Index je rozdelený do piatich pilierov, aby sa zachytil vývoj potenciálu v hlavných oblastiach, ktoré ovplyvňujú produktivitu krajiny. Každý pilier bol vypočítaný v rozmedzí od 0-10 z hodnoty príslušnej premennej. 

Konkrétne sa posudzovala:

  1. Makroekonomická stabilita – vrátane miery vládneho deficitu a štátneho dlhu,  
  2. Otvorenosť ekonomiky - vrátane prílevu priamych zahraničných investícií a výkonnosti zahraničného obchodu,
  3. Kvalita infraštruktúry - zahŕňa niekoľko oblastí od prepravy cez technológie až po finančný trh,
  4. Ľudský kapitál – berie do úvahy čísla okolo priemernej dĺžky života a vzdelávanie,
  5. Sila verejných inštitúcií - vrátane kvality regulácie, transparentnosti a efektívnosti využívania verejných financií, obchodné právo a nezávislosť súdnictva.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk 

 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 152 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 189 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať