Manažéri stále dôverujú tlačeným médiám | KPMG | SK
close
Share with your friends

Manažéri stále dôverujú tlačeným médiám

Manažéri stále dôverujú tlačeným médiám

Viac ako dve tretiny slovenských manažérov považujú za najdôležitejší zdroj informácií pre svoj biznis priame kontakty v rámci podnikatelskej siete. Tlačené médiá však zostávajú dôležitým zdrojom informácií. Televízia a rozhlas sú značne v úzadí. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu KPMG Pulz ekonomiky 2016.

1000

Súvisiaci obsah

V regióne strednej a východnej Európy (ďalej v texte ako región SVE) je najpreferovanejším zdrojom biznis informácií sieť obchodných kontaktov pre tri pätiny opýtaných  manažérov. Viac ako polovica sa spolieha na online médiá a špecializované databázy. Na Slovensku majú osobné kontakty ešte vyššiu váhu. Za najrelevatnejší zdroj pri rozhodovaní ich považuje sedem z desiatich slovenských top manažérov. 

Slovenskí respondenti prieskumu KPMG považujú tlačené a tzv. online médiá za rovnocenný zdroj infomácií. Informácie pre svoje biznis rozhodnutia tu hľadá zhodne po 62 % respondentov. 

“Vo väčšine odvetví sú súčasťou úspechu v podnikaní dobré osobné kontakty a referencie. Slovenské tlačené médiá však majú u manažérov stále vysoký kredit a zistenia nášho prieskumu túto skutočnosť potvrdili,“  skonštatoval Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

Zaujímavé je porovnanie s našimi západnými susedmi. V Českej republike sú biznis kontakty až na treťom mieste z pohľadu získavania relevatných informácií. Českí manažéri sa spoliehajú najmä na online médiá (58 % opýtaných) a špecializované databázy (53 %). 

Osobným kontaktom prikladajú najmenšiu dôležitosť zo skúmaných krajín v Albánsku. Za najrelevantnejší zdroj infomácií ich tam považuje iba tretina opýtaných riaditeľov firiem.

Z výsledkov prieskumu Pulz ekonomiky 2016 tiež vyplynulo, že z tradičnejších informačných kanálov manažéri v regióne SVE najviac dôverujú už spomínaným tlačeným médiám. Informácie pre svoje obchodné rozhodnutia v tzv. printe hľadajú v priemere štyria z desiatich vysoko postavených predstaviteľov firiem v regióne. Informácie z televízie využíva pri obchodných rozhodnutiach 18 % respondentov, z rozhlasu iba 12 % opýtaných. Na Slovensku využíva informácie z rozhlasu pätina opýtaných a z televízie iba 16 % účastníkov prieskumu.

 

O štúdii

Prieskum Pulse of Economy (Pulz ekonomiky) zrealizovala spoločnosť KPMG v septembri 2016 medzi manažérmi a vlastníkmi firiem v deviatich krajinách strednej a východnej Európy. Respondenti vyjadrili svoj názor na témy ako smerovanie národných ekonomík, daňové prostredie, odmeňovanie a personálna politika, inovácie alebo nové technológie. Online prieskumu sa zúčastnilo 759 respondentov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Albánska, Bosny a Herzegoviny, Bulharska, Chorvátska, Mecedónska a Rumunska. Na Slovensku sa prieskum uskutočnil po tretíkrát. Podrobné výsledky nájdete na http://www.kpmgpulsesurvey.com/.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk 


Informácia o KPMG: 

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať