Prieskum Automotive Innovation Slovakia 2016 | KPMG | SK
close
Share with your friends

Autopriemysel plánuje vybudovať 10 nových technologických centier

Prieskum Automotive Innovation Slovakia 2016

Dodávateľské firmy v automobilovom priemysle na Slovensku plánujú v najbližších 12 mesiacoch prijať 260 nových výskumno-vývojových pracovníkov. Viac ako dve tretiny týchto firiem zároveň deklarovali záujem investovať v najbližších dvoch rokoch percentá z obratu do výskumu, vývoja a inovácií. Tieto zistenia vyplynuli z druhého vydania prieskumu Automotive Innovation Slovakia, ktorý uskutočnila spoločnosť KPMG na Slovensku v spolupráci so Združením automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Súvisiaci obsah

Automotive Innovation Slovakia Survey 2017

Podľa zistení KPMG a ZAP pracuje v súčasnosti  v pätnástich výskumno-vývojových  a technologických centrách v automobilovom priemysle na Slovensku takmer 1500 výskumno-vývojových pracovníkov. Pred dvoma rokmi ich pritom bolo iba 700. V aktuálnom prieskume navyše ďalších 10 firiem uviedlo, že plánuje v najbližších troch rokoch zriadiť vlastné výskumno-vývojové alebo technologické centrum na Slovensku. To vytvorí ďalšie pracovné miesta pre tento druh odborníkov.

“V posledných rokoch sa Slovensko postupne zbavuje nálepky “montážnej dielne”. Rastúca dôvera investorov a materských spoločností zahraničných firiem sa odzrkadlila nielen vo vyššom počte výskumno-vývojových centier, ale aj v počte ľudí, ktorých tieto centrá zamestnávajú,“ skonštatoval Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.

Výsledky prieskumu Automotive Innovation Slovakia 2016 ukázali, že dodávateľské firmy musia neustále hľadať talentovaných inžinierov a intenzita tejto potreby každým rokom rastie. Práve prístup k inžinierskym talentom je podľa troch pätín respondentov prieskumu KPMG a ZAP najdôležitejším faktorom pre rozvoj inovácií vo firme. V prvej trojici sa umiestnili aj dostupné finančné zdroje a schopnosť neustále prinášať drobné zlepšenia.

Pri otázke, čo je najväčšou bariérou inovovania, sa viac ako polovica (54 %) opýtaných vyjadrila, že problémom je najmä nedostatok času. Na túto výzvu však zdá sa firmy budú reagovať. Zaviesť špeciálny čas na inovovanie plánuje v najbližších 12 mesiacoch 53 % firiem, ktoré zodpovedali túto otázku. 

„Na úvod postačí, ak sa začne pravidelne stretávať menšia skupina pracovníkov so záujmom o inovácie. Kľúčom k úspechu je podpora top manažmentu, už spomínaná pravidelnosť a vyhradený priestor na inovácie. Aj jedna hodina raz do týždňa dokáže priniesť zaujímavé výsledky,“ vysvetľuje Vladimír Švač, manažér Oddelenia inovačného poradenstva, KPMG na Slovensku.

Rastie tiež záujem dodávateľských firiem spolupracovať so slovenskými technologickými startup firmami. Kým v roku 2014 záujem o spoluprácu deklarovala necelá štvrtina opýtaných, v roku 2016 bol v tejto oblasti zaznamenaný nárast o takmer 14 %. Firmy z autopriemyslu preferujú najmä inovatívne riešenia v oblasti robotiky a automatizácie, v segmente Industry 4.0  a pri vývoji softvérových aplikácií pre priemysel.

Naštartovanie a ďalšie vedenie inovačnej iniciatívy v podnikoch je podľa výsledkov prieskumu KPMG a ZAP najčastejšie na pleciach generálnych alebo výkonných riaditeľov firiem. Vyjadrila sa tak tretina opýtaných. 

O štúdii

Automotive Innovation Slovakia 2016 je druhý ročník prieskumu o výskume, vývoji a inováciách v automobilovom priemysle na Slovensku. Pripravila ho spoločnosť KPMG na Slovensku v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR. Prieskum sa realizuje v dvojročných intervaloch, výsledky prvého ročníka boli zverejnené koncom roka 2014. Cieľom prieskumu bolo získať ucelený pohľad zástupcov spoločností pôsobiacich v automobilovom priemysle na tému výskumu, vývoja a inovácií. Zber dát sa uskutočnil v priebehu mesiacov august-september 2016.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk 


Informácia o KPMG: 

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

 

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať