Aký vývoj ekonomiky očakávajú CEOs v roku 2017? | KPMG | SK
close
Share with your friends

Aký vývoj ekonomiky očakávajú CEOs v roku 2017?

Aký vývoj ekonomiky očakávajú CEOs v roku 2017?

Poprední manažéri firiem v regióne strednej a východnej Európy (SVE), vrátane Slovenska, sú menej optimistickí pokiaľ ide o rast HDP v roku 2017, no na druhej strane neočakávajú, že nastane vážnejšia zmena k horšiemu.

1000

Súvisiaci obsah

pulz ekonomiky

Podnikateľská dôvera ostáva sľubná

Podiel respondentov, ktorí veria, že sa ekonomická situácia v novom roku zlepší medziročne klesol z 51 % na 44 %. Vyplýva to z pravidelného prieskumu KPMG Pulse of Economy medzi poprednými manažérmi a vlastníkmi firiem v regióne strednej a východnej Európy. Biznis lídri však neprepadávajú pesimizmu a podnikateľská dôvera je aj naďalej sľubná. Zásadnejšie zmeny ekonomickej situácie v krajine neočakáva 34 % z opýtaných. Horšie časy predpovedá len pätina respondentov. 

Vývoj ekonomickej situácie podobne vnímajú aj slovenskí CEOs. Zlepšenie očakáva 41 % opýtaných a nezmenený stav 38 %.

Firmy plánujú prijímať nových zamestnancov (porovnanie SVE s globálnym pohľadom)

Nábor nových zamestnancov v najbližších 12 mesiacoch plánuje 40 % oslovených biznis lídrov, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje mierne zvýšenie. Najväčší optimizmus v tejto oblasti panuje medzi manažérmi v Rumunsku a Bulharsku. Naopak, znižovanie stavu očakáva 13 % opýtaných, z toho najviac v Chorvátsku a Poľsku. Výrazné zmeny neočakáva 48 % respondentov. 

Nezmenený počet zamestnancov predpokladá aj polovica slovenských manažérov. V prospech nárastu sa vyjadrilo 39 % opýtaných a naopak znižovanie stavu uviedlo len 10 percent biznis lídrov.

Zo sektorového hľadiska nábor pripustilo 68 % respondentov z IT sektora, kým opačná nálada panuje v oblastiach bankovníctva a energetiky. Tretina CEOs v poisťovníctve plánuje redukovať počet zamestnancov. 

Na rozdiel od svojich náprotivkov v regióne strednej a východnej Európy, až 61 % globálnych manažérov plánuje aktívny nábor novej pracovnej sily. Znižovanie stavu sa bude vyskytovať veľmi ojedinele.

Regionálnych biznis lídrov najviac trápi regulácia, globálnych kybernetická bezpečnosť

Biznis lídri v rámci prieskumu označili aj najvýznamnejšie riziká pre podnikanie, pričom výsledky ukázali zásadný rozdiel vo vnímaní medzi respondentmi z krajín strednej a východnej Európy a globálnymi respondentmi. Kým 45 % regionálnych CEOs hlavné obavy spája s regulačnými rizikami, globálni s kybernetickou bezpečnosťou. 

Slovenskí respondenti sa vyjadrili v súlade s priemerom názorov regionálnych biznis lídrov. Po regulačných rizikách najväčšie obavy spájajú so získavaním talentov a operačným rizikom. 

O prieskume

Prieskum Pulse of Economy (Pulz ekonomiky) zrealizovala spoločnosť KPMG v septembri 2016 medzi manažérmi a vlastníkmi firiem v deviatich krajinách strednej a východnej Európy. Respondenti vyjadrili svoj názor na témy ako smerovanie národných ekonomík, daňové prostredie, odmeňovanie a personálna politika, inovácie alebo nové technológie. Online prieskumu sa zúčastnilo 759 respondentov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Albánska, Bosny a Herzegoviny, Bulharska, Chorvátska, Mecedónska a Rumunska. Na Slovensku sa prieskum uskutočnil po tretíkrát. Podrobné výsledky nájdete na http://www.kpmgpulsesurvey.com/ 

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať