Barometer rodinných podnikov v Európe | KPMG | SK
close
Share with your friends

Dve tretiny rodinných firiem u nás sú stále v rukách zakladateľov

Barometer rodinných podnikov v Európe

Dve tretiny rodinných podnikov v Európe majú v manažmente odborníkov, ktorí nie sú členmi rodiny. Na Slovensku je to zatiaľ iba každá tretia rodinná firma. A to napriek skutočnosti, že väčšina zástupcov tohto segmentu považuje externých manažérov za výhodu. Tieto zistenia vyplynuli z výsledkov piateho vydania prieskumu Barometer rodinných podnikov v Európe, ktorý realizovali KPMG a združenie EFB - European Family Businesses.

1000

Súvisiaci obsah

Barometer rodinných podnikov v Európe

Jedným z dôvodov nízkeho počtu riadiacich pracovníkov, ktorí nepatria do rodiny, je postoj súčasných majiteľov firiem. Osem z desiatich oslovených sa totiž v prieskume vyjadrilo, že za hlavný faktor úspechu svojej firmy považujú udržiavanie kontroly a vplyvu rodiny v podnikaní.

Názory slovenských respondentov na konflikty v rodinnom podnikaní sa rôznia. Kým 31 % opýtaných uvádza, že konflikty sa v ich rodine nevyskytujú, 29 % respondentov sa vyjadrilo, že konflikty vznikajú najmä z dôvodu rozdielneho názoru rodinných príslušníkov na strategické smerovanie firmy.

Podľa zistení KPMG ďalšie generácie v rodinných podnikoch na Slovensku zatiaľ čakajú na svoju chvíľu. Iba tretina respondentov má vo vlastníctve zastúpenú ďalšiu generáciu. V Európe je to tak v polovici rodinných podnikov. Neschopnosť posunúť vedenie na mladšie generácie však trápi až tretinu zakladateľskej generácie rodinných firiem na Slovensku.

„Pre budúci rast rodinnej firmy je príprava dedičov na ich úlohu veľmi dôležitá. Za kľúčové považujeme otvorenú komunikáciu, dobrý rodičovský vzor a čo najviac času stráveného vo firemnom prostredí,“ uviedli pre KPMG zástupcovia rodiny Adamčovcov, ktorí spoločne vedú firmu ADA WASTE.

Podľa najnovšieho Barometra rodinných podnikov v Európe pokladajú dve tretiny rodinných firiem na Slovensku získavanie externých financií za bezproblémové. V európskom meradle je to dokonca až 88% opýtaných. Výrazný rozdiel je však vo využívaní vlastných finančných zdrojov. Kým viac ako polovica slovenských respondentov využíva vlastné zdroje financií, v Európe je to iba 28% rodinných podnikov.

„Pri financovaní sa nespoliehame iba na banky a fondy. Našou stratégiou je nemínať viac, ako sa zarobilo. Väčšiu časť zárobkov nechávame vo firme,“ potvrdzujú Adamčovci.

O prieskume

Výsledky Barometra rodinných podnikov v Európe 2016 sú založené na 959 odpovediach respondentov z radov rodinných firiem v 23 krajinách Európy vrátane Slovenska. Prieskum sa uskutočnil formou on-line dotazníka v mesiacoch máj - júl 2016.Tento prieskum sa uskutočnil po piatykrát a zaznamenáva súčasné trendy medzi rodinnými podnikmi.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk 

 

Informácia o KPMG: 

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať