Objem problémových úverov v EÚ je 1,2 bilióna eur | KPMG | SK
close
Share with your friends

Objem problémových úverov v EÚ je 1,2 bilióna eur

Objem problémových úverov v EÚ je 1,2 bilióna eur

Ziskovosť európskych bánk je nízka a odborníci očakávajú, že to tak bude aj naďalej. Priemerná návratnosť kapitálu bánk v EÚ sa pohybuje okolo 3 %, v prípade väčších bánk je to okolo 5 %. Toto percento je výrazne nižšie ako náklady na kapitál, ktoré sa na starom kontinente pohybujú v rozpätí 10-12 %. Tieto zistenia priniesla štúdia KPMG Ziskovosť bánk v EÚ.

1000

Súvisiaci obsah

Ziskovosť bánk v EÚ

Nízka ziskovosť bánk má vážne dôsledky. Obmedzuje schopnosť a ochotu bankových domov financovať ekonomiku v širšom zmysle, čo ju môže celkovo oslabiť a priniesť ďalší tlak tak na ziskovosť, ako aj na hodnotu bankových aktív. V roku 2016 však jednorazovo ziskovosti európskeho, a teda aj slovenského bankového sektora pomohol predaj akcií VISA Europe.

Podľa zistení spomínanej štúdie, ktorá spracovala dáta zo 105 najväčších bánk v EÚ z 21 európskych krajín, dosahuje čistá úroková marža naprieč európskymi bankami priemerne 1,2 %. Na porovnanie v USA je to 3 % a v Kanade 2 %. 

Hoci slovenské banky boli vo všeobecnosti schopné zvyšovať svoje zisky, budú tiež čeliť výzve klesajúcich úrokových marží. Zvyšovanie ziskov cez nárast objemu úverovania však môže naraziť na mantinely regulácie, dostupnosť kapitálu, ale i nedostatok vhodných projektov na financovanie,“ skonštatoval Michal Maxim, Senior manažér pre oblasť bankovníctva, KPMG na Slovensku. 

Z výsledkov štúdie KPMG Ziskovosť bánk v EÚ vyplýva, že objem problémových úverov naprieč Európou prudko narastá už od roku 2008.  V rokoch 2006 a 2007 sa tento ukazovateľ pohyboval zhruba na úrovni 1,5 %, pričom v roku 2013 narástol ich podiel na viac ako 5 %. Kľúčovou výzvou pre ziskovosť bánk je teda práve znižovanie počtu problemových úverov. V súčasnosti však banky v EÚ celkovo vykazujú problémové úvery vo výške 1,2 bilióna eur.  

"Je zrejmé, že po celej Európe banky stále zápasia s novým svetom nízkych alebo negatívnych úrokových sadzieb a nákladmi na bankové regulácie. Staré príslovie 3: 6: 3, teda že bankový manažér  si mohol požičať za 3 %, dať pôžičku za 6 % a ísť domov o tretej poobede už neplatí,” hovorí Marcus Evans, Partner, KPMG v Nemecku.

Banky potrebujú prijať razantné opatrenia, a to aj na úkor krátkodobého vplyvu na zisky. Podľa expertov na európske bankovníctvo uspejú tie banky, ktoré reštrukturalizujú svoje súvahy. Tým sa minimalizuje vplyv nových regulačných predpisov a vďaka aplikácii inteligentných technológií sa zníži pomer nákladov k výnosom. Kým investície do technológií v krátkodobom horizonte pohltia časť zisku, zefektívnenie back-office procesov a zmena smerom ku digitálnym distribučným kanálom je nevyhnutná na dosiahnutie dlhodobých úspor.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager      

Informácia o KPMG: 

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.Spoločnosť

KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.     

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať