Barometer rodinných podnikov v Európe | KPMG | SK
close
Share with your friends

Rastu slovenských rodinných firiem bráni výška daní a odvodov

Barometer rodinných podnikov v Európe

Rodinné podniky na Slovensku i v Európe si napriek zvyšujúcej sa konkurencii veria a vykazujú vysokú odolnosť voči výzvam, ktoré trh prináša.

1000

Súvisiaci obsah

Barometer rodinných podnikov v Európe

Rodinné podniky na Slovensku i v Európe si napriek zvyšujúcej sa konkurencii veria a vykazujú vysokú odolnosť voči výzvam, ktoré trh prináša. Podľa 5. vydania prieskumu Barometer rodinných podnikov v Európe, ktorý realizovali KPMG a EFB, považujú ich predstavitelia za kľúčové faktory pre kontinuálny rast talent svojich ľudí a inovácie.

Takmer tri štvrtiny (72 %) rodinných podnikov v Európe má pozitívny výhľad do budúcnosti. Na Slovensku vidia optimisticky svoju budúcnosť takmer dve tretiny opýtaných (63 %), čo je však najmenej za posledné tri roky a pokles o 7 % oproti roku 2015.  

Z výsledkov prieskumu KPMG však vyplýva, že na obavy nie je dôvod. Osem z desiatich rodinných podnikov na Slovensku zvýšilo alebo udržalo zamestnanosť v roku 2016 a plánuje počas nasledujúceho roku zvýšiť svoj obrat. Takmer polovica slovenských rodinných podnikov tiež plánuje nové investície. Najčastejšie budú smerovať do hlavného predmetu podnikania. V prípade externých investícií bude až 40 % smerovať do startupov.

Za hlavnú podnikateľskú prioritu na nadchádzajúce dva roky označilo až 48 % slovenských respondentov zlepšenie ziskovosti. Je to nárast o 8 % oproti roku 2015. Ziskovosť tak nabrala na dôležitosti a odsunula na druhé miesto zvýšenie obratu, ktoré je prioritou pre 39 % opýtaných. 

Uľahčiť cestu k rozvoju by podľa viac ako polovice zástupcov rodinných podnikov na Slovensku pomohlo zníženie odvodových sadzieb. Zaujímavým zistením je, že výšku daňového zaťaženia vníma ako prekážku rastu len 21 % európskych rodinných firiem, pričom u nás je to dvojnásobok (42 %).

“Rodinné podniky naďalej významne prispievajú k zamestnanosti a stabilite ekonomiky. Administratívna a daňovo-odvodová záťaž je však v mnohých prípadoch významným dôvodom, prečo tieto firmy nedosiahnu svoj potenciál,“ skonštatoval Rastislav Begán, Riaditeľ pre audit, KPMG na Slovensku.

Podľa prieskumu KPMG sú až v dvoch tretinách rodinných firiem v Európe aktívni v riadiacich pozíciách ľudia, ktorí nie sú členmi rodiny. Viac ako polovica slovenských respondentov pokladá nečlenov rodiny v riadiacich pozíciách za výhodu. Aktuálne sú však zastúpení iba v jednej tretine rodinných podnikov.

Rodinné firmy sú si tiež dobre vedomé, že zamestnávať správnych ľudí so správnymi zručnosťami je kľúčom k úspechu. Na vrchole európskeho rebríčku výziev sa spoločne s politickou nestabilitou umiestnil „boj o talenty“. Teda obava z toho, či dokážu prilákať do svojich radov a udržať si dostatok talentovaných a kvalifikovaných profesionálov. Na Slovensku je tento faktor tiež v prvej trojici výziev, ktorým rodinné firmy čelia. Počet slovenských respondentov, ktorí uviedli „boj o talenty“ ako hlavnú výzvu svojho podnikania, vzrástol oproti minulému roku o 7 %. V súčasnosti trápi takmer tretinu opýtaných. 

O prieskume

Výsledky Barometra rodinných podnikov v Európe 2016 sú založené na 959 odpovediach respondentov z radov rodinných firiem v 23 krajinách Európy vrátane Slovenska. Prieskum sa uskutočnil formou on-line dotazníka v mesiacoch máj - júl 2016.Tento prieskum sa uskutočnil po piatykrát a zaznamenáva súčasné trendy medzi rodinnými podnikmi.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať