Investori sa správajú opatrne, veľkých transakcií ubúda | KPMG | SK
close
Share with your friends

Investori sa správajú opatrne, veľkých transakcií ubúda

Investori sa správajú opatrne, veľkých transakcií ubúda

Objem aktivity venture capital investorov dosiahol v treťom kvartáli 2016 výšku 24,1 miliárd USD. Znamená to medzi kvartálny pokles o 14 %. Celkový počet uzatvorených obchodov však ostáva na vyrovnanej úrovni, pohybuje sa tesne pod 2000.

1000

Súvisiaci obsah

Venture Pulse: Q3'16

Objem aktivity venture capital investorov dosiahol v treťom kvartáli 2016 výšku 24,1 miliárd USD. Znamená to medzi kvartálny pokles o 14 %. Celkový počet uzatvorených obchodov však ostáva na vyrovnanej úrovni, pohybuje sa tesne pod 2000. Príčinou poklesu celkového objemu investícií je malý počet mega transakcií nad 100 miliónov USD. Tieto zistenia priniesla štúdia Venture Pulse: Q3'16, ktorú pripravili spoločnosti KPMG Enterprise a CB Insights.

Globálny pokles objemu aktivity bol zapríčinený najmä nižším počtom tzv. mega dealov, teda transakcií nad 100 miliónov USD. Posledný sledovaný kvartál zaznamenal najnižší počet mega dealov za posledných 15 mesiacov. Napríklad v Európe sa za posledné tri mesiace uzatvoril iba jeden mega deal, celosvetovo ich bolo 34. Na porovnanie – za tretí kvartál roku 2015 sa uzatvorilo 73 takýchto významných transakcií. Veľkými investíciami boli podporené skôr etablované spoločnosti, ako napríklad Airbnb, Grab alebo Deliveroo.

Vďaka neistému ekonomickému prostrediu ostávajú spoločnosti pri nákupe stále opatrné, čo zapríčilo obtiaže pri tzv. exit-e startupov. Výsledkom je celkovo malý počet, tzv. jednorožcov, teda startupov, ktorých hodnota dosahuje jednu miliardu USD. S podporou venture capital sa v treťom kvartáli objavilo osem takýchto spoločností. Patria medzi nich napríklad Compass, Unity Technologies a OfferUp. V Európe nevznikol ani jeden startup jednorožec už druhý kvartál po sebe. 

Anand Sanwal, Výkonný riaditeľ CB Insights komentuje: “Úroveň financovania v roku 2015 bola nezmyselne vysoká. Nový startup jednorožci prichádzali na trh takmer každý tretí deň, keďže investori boli prehnane horliví. Nebolo to však dlhodobejšie udržateľné. Napriek poklesu aktivity sú dnes objemy aj počty transakcií stále veľmi vysoké v porovnaní s historickými údajmi.“

Na celkovom počte transakcií sa v tomto kvartáli korporácie podieľali v 28% prípadov. Je to medzikvartálny nárast o 2%. “Korporácie investujú do startupov, aby priniesli do svojej oblasti podnikania inovácie. Zaznamenali sme, že korporácie neinvestujú iba do zrelých spoločností, ale aj do tých, ktoré sú v počiatočnom štádiu svojho podnikania,“ uviedol A.Sanwal.

Podľa štúdie Venture Pulse Q3´16 môžeme v nadchádzajúcom kvartáli roku 2016 a v roku 2017  očakať významné investície korporácií do automobilového priemyslu, zdravotníctva a finančno-technologických firiem. 

O štúdii

Venture capital, niekedy označovaný aj ako rizikový kapitál, predstavuje stredne až dlhodobé investície do začínajúcich alebo nerozvinutých podnikov. Firmy podporované formou venture capital sú definované ako spoločnosti, ktoré v určitom momente získali finančné prostriedky formou venture capital, corporate venture, prípadne od anjelských investorov. Výsledky štúdie Venture Pulse: Q3'16 zahŕňajú iba uzavreté a potvrdené dohody v sledovanom období. Údaje sú potvrdené zo strany regulačných orgánov, samotných firiem alebo formou tlačových správ určených médiám.  

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager  
421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk 

Informácia o KPMG: 

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať