Startupový trh má sedem nových „jednorožcov“ | KPMG | SK
close
Share with your friends

Startupový trh má sedem nových „jednorožcov“

Startupový trh má sedem nových „jednorožcov“

Objem aktivity venture capital investorov dosiahol v druhom kvartáli 2016 výšku 27,4 miliárd USD. Znamená to nárast o 3 % v porovnaní s prvými tromi mesiacmi tohto roku. Prispeli k tomu investície do firiem ako Uber Snapchat a Didi Chuxing. Tieto zistenia priniesla štúdia Venture Pulse: Q2'16, ktorú pripravili spoločnosti KPMG Enterprise a CB Insights.

1000

Súvisiaci obsah

Startupový trh má sedem nových „jednorožcov“

V sledovanom období sa v danom segmente uzatvorilo celkovo 1886 investičných dohôd. Celosvetovo to značí pokles o 6 %. V Európe bol však zaznamenaný mierny nárast o 5 %, keď bolo uzatvorených 385 investičných dohôd v celkovej hodnote 2,8 miliardy USD. Podiel takzvaných anjelských investorov podľa štúdie KPMG a CB Insight predstavuje v Európe 49 %.

S podporou venture capital sa v druhom kvartáli objavilo sedem nových „jednorožcov“, teda startupov, ktorých hodnota dosahuje jednu miliardu USD. 

Za prvý polrok roku 2016 sa do spoločností podporovaných vo forme venture capital investovalo 53,9 miliardy USD pri celkom počte takmer 3900 uzatvorených dohôd. Je to výrazný pokles v porovnaní s rekordným minulým rokom, kedy sa uzatvorilo takmer 8900 transakcií pri investíciách na úrovni 130,9 miliardy USD. Aktivita v prvom polroku 2016 z pohľadu objemu investovaných prostriedkov tesne prekonáva rok 2013.

V Európe sa za prvý polrok 2016 s pomocou venture capital podporili investície vo výške 6,3 miliardy USD. Uzatvorených bolo pritom 750 investičných dohôd. Je to tiež výrazný pokles v porovnaní s minulým rokom, kedy 1600 uzatvorených dohôd  prinieslo investície vo výške 14 miliárd USD. 

Od väčšieho počtu významných investícií mnohé firmy tento rok odrádzalo napríklad referendum o vystúpení Veľkej Británie z EÚ. Dôvodom na váhanie investorov boli v druhom kvartáli aj blížiace sa voľby v USA, možnosť zvýšenia úrokových sadzieb zo strany amerického Federálneho rezervného systému, a taktiež hospodárske spomalenie Číny. 

Z výsledkov štúdie Venture Pulse: Q2'16 vyplýva, že množstvo venture capital investorov využíva súčasnú trhovú klímu na to, aby získali dodatočné
prostriedky, prehodnotili svoje investičné portfólio a sústredili sa na identifikovanie spoločností, ktoré majú silný podnikateľský model a ziskový potenciál. 

V druhej polovici roka a v roku 2017 sa globálne očakáva obrat v trhovej aktivite. Postupné rozplývanie sa neistôt na trhu umožní firmám použiť prostriedky, ktoré získali v uplynulých šiestich mesiacoch. Zdá sa, že mnohí investori uplatňujú prístup „počkáme a uvidíme“.

O štúdii

Venture capital, niekedy označovaný aj ako rizikový kapitál, predstavuje stredne až dlhodobé investície do začínajúcich alebo nerozvinutých podnikov. Firmy podporované formou venture capital sú definované ako spoločnosti, ktoré v určitom momente získali finančné prostriedky formou venture capital, corporate venture, prípadne od anjelských investorov. Výsledky štúdie Venture Pulse: Q2'16 zahŕňajú iba uzavreté a potvrdené dohody v sledovanom období. Údaje sú potvrdené zo strany regulačných orgánov, samotných firiem alebo formou tlačových správ určených médiám.  

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová

Marketing and Communication Manager                       
+421 915 758 925        
bdubenova@kpmg.sk

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 174 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať