Slováci si na Vianoce radi pečú doma | KPMG | SK

Slováci si na Vianoce radi pečú doma

Slováci si na Vianoce radi pečú doma

Viac ako dve tretiny Slovákov si vianočné cukrovinky pečú sami a to najmä preto, že to vnímajú ako tradíciu. Pečenie nás navyše baví, vianočné pečivo si kupuje iba 21 % opýtaných. Bez cukroviniek je na Vianoce iba 2,4 % Slovákov. Vyplýva to z výsledkov špeciálneho prieskumu KPMG na Slovensku a v Českej republike s vianočnou tematikou.  

1000

Súvisiaci obsah

Podiel respondentov, ktorí si pečú cukrovinky sami sa v Českej republike a na Slovensku príliš nelíši. Rozdiel je na druhom mieste; zatiaľ čo tí Slováci, ktorí sami nepečú, si cukrovinky kupujú v potravinách, Česi ho dostávajú od príbuzných alebo známych. Na Slovensku celkovo nakupuje cukrovinky každý piaty respondent, v Českej republike to nie je ani každý desiaty. 

Najčastejším dôvodom, prečo si Slováci a Česi vianočné cukrovinky kupujú, je nedostatok času na pečenie. Medzi Čechmi je na druhom mieste skutočnosť, že ich pečenie nebaví, naopak na Slovensku je to fakt, že sa pečenie finančne neoplatí. 

Respondenti prieskumu KPMG na Slovensku a v Českej republike sa zhodujú, že pečenie cukroviniek je pre nich predovšetkým súčasťou tradícií a vianočných rituálov. Prekvapivo najvýraznejšie vnímajú túto tradíciu na Slovensku mladšie ročníky vo veku 15-24, kde sa takto vyjadrilo 83% respondentov. 

„Vianoce sú na Slovensku sviatky rodiny a tradícií, čo potvrdzuje i tento prieskum. Je zrejmé, že domáca príprava jedál slávi veľký návrat a zvlášť medzi mladými je dnes trendom,“ skonštatovala Beáta Dubeňová, Marketingová manažérka KPMG na Slovensku.

Takmer polovina opýtaných na Slovensku i v Českej republike tiež uviedla, že ich vianočné pečenie baví. Kvôli deťom pečú najčastejšie Slováci vo veku 35-44 rokov. Výsledky prieskumu nepotvrdili, že vianočné pečenie je zaužívané skôr v menších mestách a na dedinách; odpovede boli podobné bez ohľadu na veľkosť miesta bydliska.

Osvedčené rodinné recepty na cukrovinky, ktoré sa dedia z generácie na generáciu, sú najčastejším zdrojom inšpirácie tak v Českej republike (85 % respondentov), ako aj na Slovensku (73 %). Viac ako polovica Slovákov hľadá recepty aj na internete. S rastúcim vekom respondentov však klesá podiel tých, čo hľadajú inšpiráciu online. Zatiaľ čo vo vekovej kategórii 15-24 rokov je to 65 % opýtaných, v kategórii 55+ to bolo 46 %. Pri vianočnom pečení v našich končinách príliš neexperimentujeme. Záľubu v nových kulinárskych pokusoch uviedlo len 10 % respondentov v Českej republike a 14 % na Slovensku. 

O prieskume:

Vianočný prieskum KPMG Česká republika a KPMG Slovensko uskutočnila nezávislá výskumná agentúra Data Collect. Zber dát prebiehal online formou v polovici novembri 2014 na vzorke 500 respondentov v každej krajine s reprezentatívnym zastúpením online populácie podľa pohlavia, veku (15+),kraja a veľkosti miesta bydliska. 

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk  

 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 155 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať